Abemec introduceert een concept van een modulair spuitsysteem dat perspectief biedt voor hoge boomkwekerijgewassen. Het systeem voldoet al aan 95%- en 97,5% driftreductie.

Wettelijk geldt de 75%-driftreductie-eis ook voor spuittechniek in hoge laanbomen. Voor op- en zijwaartse bespuitingen in deze gewasgroep is vooralsnog alleen de mastspuit erkend als driftreducerende techniek. Er is echter nog steeds geen mastspuit voor de praktijk gebouwd, wat de Italiaanse fabrikant Dragone zou doen volgens afspraak met Damcon.

Een modulair spuitsysteem dat Abemec nu op de markt brengt, biedt mogelijk een alternatief voor de praktijk van laanbomen en andere hoge boomkwekerijgewassen, zoals solitaire heesters en coniferen. Het systeem is gezamenlijk ontwikkeld door landbouwmechanisatiebedrijf Abemec, spuitmachinefabrikant KWH Holland en hightechbedrijf BBLeap. Hiervoor is de bestaande Mistral-fruitteeltspuit als basis gebruikt.

Het systeem is feitelijk een concept dat breed toepasbaar is voor zijwaartse bespuitingen, al naar gelang de wensen van de kweker: er zijn spuithoogten mogelijk vanaf vlak boven de grond tot ruim 5 meter. Het systeem voldoet inmiddels ook aan eisen van de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT), het is goedgekeurd voor doppen met 95%- en 97,5%-driftreductie. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar 99%-driftreductie.

Volgens Abemec is de BBLeap-techniek erkend om toe te passen in diverse sectoren, ongeacht de hoogte van het gewas: in de fruitteelt, in de akkerbouw en ook in de (hoge) boomkwekerij. Daarbij is variabel spuiten mogelijk tot op dopniveau. Aan de hand van sensoren en bladherkenning, maar ook handmatig ingeven van boomvormen behoort tot de mogelijkheden. Er zit ook VLOS op, wat betekent Variabel Luchtondersteuning Systeem. Dit geeft extra lucht afhankelijk van eventuele wind tijdens het spuiten: van links en rechts op de machine, en ook van voor en achter op de machine.

Een delegatie van de LTO Vakgroep heeft het systeem intussen bekeken op de Abemec-vestiging in Geldermalsen. Een werkgroep waarin de LTO Cultuurgroep Laanbomen en Tree Centre Opheusden is vertegenwoordigd, zal samen met Abemec een demonstratie in de laanbomenpraktijk organiseren. Nadere info hierover volgt binnenkort.

LTO Vakgroep
Arno Engels