In 2020 hebben zes Betuwse boomkwekers natuur inclusieve maatregelen op hun bedrijf
toegepast. Deze maatregelen vergroten niet alleen de biodiversiteit, maar helpt de boomkwekers ook in hun zoektocht naar de functionele waarde hiervan.
Zo hebben ze geëxperimenteerd met grasbanen tussen de bomenrijen om onkruid tegen te gaan.
Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van mechanische onkruidbestrijding in de rij om zo minder afhankelijk te zijn of op termijn zelf vrij te worden van gewasbeschermingsmiddelen.
Daarnaast draagt het maaisel bij aan meer organische stof in de bodem en een betere vochthuishouding. Ook zijn er
bloemenranden gezaaid langs de percelen of tussen de rijen die insecten aantrekken voor een natuurlijke
plaagbestrijding. Een natuurlijk goed werkend evenwicht in de kwekerij is hiervoor cruciaal maar ook een zoektocht om dit samen te realiseren.

Kijk voor meer informatie over het project op de website van www.anvlingestreek.nl