Ter informatie sturen wij u een NVWA vakbericht toe met betrekking tot mogelijke eisen van het VK voor Xylella fastidiosa na 31-12-2020.

https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2020/07/30/mogelijke-eisen-vk-voor-xylella-fastidiosa-na-31-12-2020

Als het VK dan precies dezelfde eisen stelt die ze per 21 april 2020 introduceerden dan zullen er in het teeltseizoen 2020 aanvullende inspecties moeten worden uitgevoerd die niet standaard zijn opgenomen in de plantenpaspoortinspecties. Dit betreft vooral inspecties in de omgeving van de kwekerij.

Naktuinbouw zal daarvoor een module aanbieden waar producenten op vrijwillige basis aan deel kunnen nemen. De NVWA zal een register instellen van producenten die zich daarvoor aanmelden en aan de eisen voldoen.

Ook dient u er rekening mee te houden dat bij export op het fytosanitair certificaat van elke partij de producent vermeld moet worden. 

Wij adviseren om hier bij uw inkoop rekening mee te houden.