De werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen vraagt een ieder door de gemeente of de ODR(A) wordt aangeschreven of een straf of een bepaalde verplichting krijgt opgelegd dit aan TCO te laten weten, dan kan de werkgroep eventueel en desgewenst met je mee denken of in afstemming met jou actie ondernemen. Voor alle duidelijkheid: TCO wil en kan natuurlijk niet optreden als jouw particuliere adviseur.

Het gaat voor de werkgroep RO erom tijdig op de hoogte te zijn van bepaalde ontwikkelingen en te bezien of er algemene belangen in het geding kunnen zijn.