Aanstaande woensdag 19 februari is de presentatie van de ontwerpen van de laanboomhuis tuin.

De tuinwerkgroep is zeer enthousiast over het eerste ‘schets’ ontwerp wat in januari is gepresenteerd.

De feedback van de werkgroep is nu verwerkt in de ‘voorlopige’ ontwerpen die woensdag worden gepresenteerd.

Alle TCO leden kunnen woensdag tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen op dalwagen 65 Dodewaard bij TCO kantoor (bovenverdieping  bij boomkwekerij Crum) en hun reactie en tips geven op de ontwerpen.

Deze reacties en tips van de leden worden door architect meegenomen in het definitief ontwerp.