In samenwerking met TCO  en enkele boomkwekers heeft Peter Cuppen een rekenprogramma ontwikkeld om inzicht te krijgen in uw kostprijs. De basis hiervoor is de kritieke omzet, dus die omzet waarbij uw bedrijf wat betreft cash flow quitte draait. Tijdens een informatiebijeenkomst zal Peter Cuppen dit rekenprogramma toelichten. Wat is de achtergrond van de rekenmethode, wat kunt u van dit programma verwachten, hoe werkt het, etc.

Dinsdag 29 september is een bijeenkomst gepland. De locatie is bij TCO, Dalwagen 65 (Boomkwekerij Crum bovenverdieping). TCO leden kunnen zich hiervoor bij het secretariaat TCO aanmelden, secretariaat@treecentreopheusden.nl. Deelname is kosteloos. I.v.m. corona is de groepsgrootte beperkt tot maximaal 5 personen. Bij voldoende animo worden meer bijeenkomsten georganiseerd.

Peter Cuppen is onafhankelijk financieel adviseur met veel (financiële) kennis van de boomkwekerij.

Voor meer informatie kunt u hem bereiken op 06 – 15878360.