De Raad van Toezicht van Tree Centre Opheusden (TCO) is op zoek naar kandidaten met affiniteit met de laanboomteelt en met deskundigheid op het gebied van financieel/juridische zaken.
Het huidige lid met deze expertise is in februari 2022 aftredend en niet herkiesbaar.

U kunt uw voordracht of persoonlijke belangstelling kenbaar maken bij het secretariaat van Tree Centre Opheusden: secretariaat@treecentreopheusden.nl

Voor eventuele vragen kunt u zich wenden tot Goos Cardol, voorzitter TCO-bestuur (06-38114664) of Peter van Boheemen, voorzitter Raad van Toezicht (0488-482284).