Bent u landbouwer (boomkweker) en wilt u uw bedrijf duurzamer maken? Wilt u bijvoorbeeld een plaats specifieke spuitmachine kopen? Dan kunt u misschien de subsidie Investeren in groen-economisch herstel krijgen. Jonge landbouwers kunnen een extra percentage subsidie krijgen.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U kunt subsidie krijgen voor 38 soorten investeringen in 5 categorieën. Wilt u weten voor welke investeringen u subsidie kunt aanvragen? Bekijk de lijst met subsidiabele investeringen. Hierin staat ook bij elke categorie wat wel en niet subsidiabel is.

Subsidiepercentages

U krijgt subsidie over de totale investeringskosten die u maakt. U kunt voor 60% van de kosten subsidie krijgen. Er is ook een maximaal subsidiebedrag voor uw investeringen.

Is er binnen uw landbouwbedrijf een bedrijfshoofd jonger dan 41 jaar? Dan kunt u misschien meer subsidie krijgen. Jonge landbouwers kunnen voor 75% van de kosten subsidie aanvragen. Dit kan ook als de andere bedrijfshoofden 41 of ouder zijn.

Minimaal en maximaal subsidiebedrag

U vraagt voor uw investering minimaal € 25.000 subsidie aan. Er is geen minimaal subsidiebedrag als u werkt met een eenheidsprijs.

U kunt maximaal € 150.000 aan subsidie krijgen.

Lees meer:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/subsidie-groen-economisch-herstel-landbouw/investeren