In 2018 veel bacterievuur aantastingen in kwekerijen TCO

Afgelopen jaar zijn er veel aantastingen geweest bij boomkwekerijen in bufferzone 5 (Opheusden)
In totaal zijn er in de 11 bufferzones 30 bacterievuur vondsten op kwekerijen aangetroffen, hiervan zijn er 15 in zone 5 (Opheusden) aangetroffen!

Tips voorkomen verspreiding bacterievuur

 • Verklein aangetaste planten op de plek waar u ze aantreft.
 • Stop aangetaste planten in plastic zakken of in de groencontainer, voer ze af en laat ze:
 • vernietigen
 • verbranden (dit mag alleen met gemeentelijke ontheffing)
 • versnipperen of
 • composteren
 • Vervoer aangetaste planten nooit op een open wagen zonder gesloten dekzeil.
 • Maak vervoermiddelen die u gebruikt goed schoon met bijvoorbeeld een stoomcleaner of hogedrukspuit.
 • Laat aangetaste planten na het afzagen enkele dagen drogen voor u ze versnippert.
 • Breng de snippers alleen terug in de beplanting als u alle waardplanten (planten die gevoelig zijn voor de ziekte) uit die beplanting heeft verwijderd.
 • Composteer aangetaste planten alleen in composthopen van minimaal 60° C.
 • Werk aangetaste planten altijd diep naar binnen in de composthoop en laat ze helemaal composteren.
 • Ontsmet uw gereedschap door het te borstelen met bijvoorbeeld alcohol (70%), brandspiritus of chloor.

Let ook op andere ziektes zoals eikenprocessierups en pseudomonas zeker gezien de temperatuur is de infectiedruk hoog!

Werkgroep Belangenbehartiging