Iedereen is straks welkom in de natuur-, speel- en leertuin bij het Laanboomhuis.
In de tuin rondom het Laanboomhuis wordt komend voorjaar een natuur-, speel- en leertuin aangelegd. Tree Centre Opheusden (TCO) krijgt hiervoor subsidie uit het Lokaal Investeringsfonds (LIF) van gemeente Neder-Betuwe.

 

Het Laanboomhuis, dat momenteel gebouwd wordt op het Agri Business Centre (ABC) in Opheusden, wordt de ontmoetingsplek voor alle boomkwekerij-medewerkers en stakeholders. Daarnaast wordt het ook de plaats waar het verhaal van de boomkwekerijsector verteld wordt. TCO hecht er waarde aan om ook kinderen mee te laten delen in dit verhaal en is daarom heel blij dat de natuurspeeltuin dankzij de subsidie uit het LIF aangelegd kan worden.

 

samenwerking met gemeente Neder-Betuwe
Goos Cardol, voorzitter van TCO, heeft niets dan lof voor gemeente Neder-Betuwe. ,,De steun voor dit plan symboliseert de goede samenwerking met de gemeente. Ook bij het Agri Business Centre, de bouw van het Laanboomhuis en de aanleg van de tuin komt die constructieve houding van de gemeente naar voren. Hetzelfde geldt overigens voor gemeente Buren en Overbetuwe, waarin het grootste laanboomproductiecentrum van Europa zich ook deels bevindt. Met die drie gemeenten en de Provincie Gelderland hebben we een overheid waar we op kunnen vertrouwen en op kunnen bouwen.’’

 

al spelend leren van de natuur
De natuur-, speel- en leertuin wordt onderdeel van de Laanboomtuin die rondom het Laanboomhuis wordt aangelegd. Doel is dat inwoners van de gemeente, maar ook toeristen en professionals in de tuin kennismaken met wat er in de boomkwekerijsector speelt. Zo zijn er straks teeltsystemen te zien, dient de tuin als praktijkruimte voor de boomkwekerij-opleiding en kunnen bezoekers er leren over mogelijkheden voor meer biodiversiteit. Naast het educatieve gedeelte en de natuur zullen er ook speelmogelijkheden zijn voor kinderen. Die worden zoveel mogelijk vormgegeven met natuurlijke materialen, zodat de creativiteit van kinderen meer geprikkeld wordt en kinderen een groter besef krijgen van natuur en de zorg voor natuur. Bovendien sluit deze keuze goed aan bij de duurzame ontwikkelingen die gaande zijn in de boomkwekerijsector.

 

voor iedereen
Dit idee en de vormgeving ervan passen goed bij het karakter van TCO. Cardol: ,,We hebben de Laanboomfietsroute geïntroduceerd en organiseren jaarlijks ‘Kom op de Kwekerij’. We willen langs allerlei kanten breder publiek aantrekken om zoveel mogelijk mensen wat te laten zien van het mooie van de boomkwekerijsector. De Laanboomtuin moet een leuke stopplaats worden langs de fietsroute en we staan open voor iedereen die meer wil weten over de boomkwekerij. En zeker voor de jeugd, want als je op jonge leeftijd vertrouwd raakt met wat de boomkwekerijsector allemaal te bieden heeft, vergeet je dat niet zo makkelijk meer.’’