Kennisbijeenkomst: Plantenpaspoorten, Biodiversiteit, Grond uit de uiterwaarden
Voor alle leden en medewerkers organiseert TCO in samenwerking met Boomteeltstudieclub Opheusden een kennisbijeenkomst op donderdag 10-10-2019 van 19.30 tot 21.30
Locatie: Camping de Linie Markstraat 3A, 4043 JX Opheusden

De onderwerpen die we willen behandelen zijn de volgende:

Plantenpaspoorten en nieuwe fytowetgeving
Wat betekend dit nu voor mijn bedrijf?
Hoe kan ik dit het meest praktische aanpakken en voldoen aan de nieuwe wetgeving?
Dit soort vragen willen we behandelen aan de hand van oplossingen die bedrijven in dit gebied al hebben bedacht.
Dus door van elkaar te leren hopen we er gezamenlijk beter van te worden.

De minister heeft het steeds over kringloop landbouw maar wat betekend dit voor mijn bedrijf.
Tijdens dit onderwerp willen we 2 projecten die in onze regio spelen en in lijn liggen met de kringloop gedacht van het ministerie toelichten.

Programma:
19.15 – 19.30 Inloop
19.30 – 20.15 Plantenpaspoorten en nieuwe fytowetgeving
Traceerbaarheid en plantenpaspoort regels worden uitgelegd maar tevens leggen enkele (TCO leden) bedrijven uit hoe ze dit zelf hebben ingericht en wat ze van hun leveranciers verwachten.
20.15 – 20.30 Kringlooplandbouw / biodiversiteit
Door Gelderslandschap wordt uitgelegd wat er mogelijk is, Sven van Kalkeren en Erik Stuurbrink vertellen over hun praktijk ervaringen
20.30 -20.45 Grond uit de uiterwaarden
Stand van zaken m.b.t. het project van provincie om grond te onderzoeken of er mogelijkheden zijn met grond uit de uiterwaarden om deze in te zetten bij boomkwekers.
20.45 – 21.00 Pauze
21.00 – 21.30 Workshops: plantenpaspoort toepassingen, biodiversiteit projecten, Grond uit uiterwaarden
D.m.v. vragen en discussie in kleinere groepen de onderwerpen bespreken en vragen van leden beantwoorden.
21.30 Afsluiting / samenvatting van avond

Locatie: Camping de Linie Markstraat 3A, 4043 JX Opheusden

I.v.m. reservering graag even aanmelden via secretariaat@treecentreopheusden.nl[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]