De Floriade zal in 2022 geheel anders worden dan de vorige Floriade in Venlo. Het Floriadeterrein wordt niet alleen een eventterrein, maar ook dé woonwijk van de Toekomst. Tijdens de meeting van a.s. 2 maart, wordt u geïnformeerd over de opbouw van de Floriade en hoe de sector betrokken wordt bij de Floriade. De input vanuit de sector wordt zowel door Anthos als door LTO verzorgd. Anthos onderhoudt de contacten voor de Bollen. LTO onderhoudt de contacten v.w.b. de boomkwekerij gewassen: laanbomen, bos-haagplantsoen, vaste planten, rozen, fruitgewassen en sierheesters. Een groot deel van de bomen wordt in het najaar van 2017 aangeplant, want de tijd gaat dringen. Vanuit TCO is al contact met LTO om te bezien wat we als TCO hierin kunnen betekenen en uiteraard of we ons als TCO op de Floriade 2022 kunnen profileren.

De Floriade, namens de directeur de heer Griep, nodigt u uit voor het bijwonen van de meeting op 2 maart a.s. Voor meer informatie en om u aan te melden is als bijlage de uitnodiging toegevoegd