De LNV Bodemtop

Op 11 september 2019 heeft LNV zijn eerste Bodemtop gehouden. Minister Carola Schouten noemde een goede gezonde bodem de basis voor de vele uitdagingen waar we voor staan; water, voedsel, klimaat, economie.

Vooraf aan de Bodemtop heeft de Minister ontbeten met ondernemers en organisaties die zich inzetten voor duurzaam beheer van landbouwbodems. Het initiatief van de boomtelers om samen met de Provincie Gelderland bovengrond uit een uiterwaardproject niet te storten in een diepe plas maar toe te passen als aanvulgrond bij de boomtelers is daar een goed voorbeeld van.

Kees van Schenkhoff heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om de Minister via mij uit te nodigen voor een bezoek aan de boomtelers. Sorry Kees, het zal zo’n vaart nog niet lopen. Het veranderen van de manier waarop we in Nederland omgaan met vrijkomende bovengrond kost tijd. De huidige wetten en regels geven niet zomaar voldoende ruimte. Bovendien stellen boomtelers, terecht, boomteeltkundige eisen aan de aanvulgrond en stelt Besluit Bodemkwaliteit chemische eisen. Het is een puzzel.

Provincie Gelderland heeft mij gevraagd om te blijven werken aan het initiatief van de boomtelers. Met de stijgende aandacht van LNV voor duurzaam bodembeheer stijgt de kans op succes in deze “innovatie”.

Ruud van Uffelen, grondstromencoördinator, vitale bodem, Provincie Gelderland.