Gedeputeerde Drenth toonde zich tijdens dit interview nauw betrokken bij de problematiek van de sector in het licht van de huidige coronaperikelen en lichtte zijn crisismaatregelen toe in combinatie met heersende klimaatonderwerpen als stikstof, fijnstof en alle overige zaken waarin bomen een meerwaarde bieden.
De Gelderse gedeputeerde had het vizier wijd open richting toekomst waarbij hij de plant- en laanboomsector een grote rol toedicht.