Stichting PAWW heeft ervoor gekozen om alle berichten in het dossier van de werkgever te plaatsen. U ontvangt uitsluitend een notificatie in uw e-mail wanneer een bericht aan het dossier is toegevoegd. Wij hopen dat de werkgever hierdoor efficiënter met informatie overweg kan. De volledige PAWW-administratie heeft de werkgever op één plek bij elkaar en het zoeken in een mailbox mail is zo tot een minimum beperkt.

Sinds de invoering van deze werkwijze ontvangen wij ook verzoeken van werkgevers om de nota per e-mail te ontvangen. Wij werken continue aan de verbetering van onze systemen en processen, met als doel de verwerking voor u als werkgever zo eenvoudig mogelijk te maken.

Daarom hebben wij besloten gehoor te geven aan dit verzoek en zullen de werkgever de mogelijkheid gaan bieden om de nota ook per e-mail te kunnen ontvangen. De werkgever kan hiervoor kiezen in het PAWW-portaal, in aanvulling op het plaatsen van het bericht in het dossier. Het is helaas niet mogelijk deze functionaliteit op korte termijn beschikbaar te stellen. Zodra deze functionaliteit beschikbaar is zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Wij verzoeken u vriendelijk om tot die tijd gebruik te maken van ‘Mijn Dossier’ omdat wij geen andere mogelijkheden tot onze beschikking hebben om met u te corresponderen. Uw verplichting op grond van het aanvullingsreglement PAWW blijft onverminderd van kracht. Deze verplichting komt voort uit de cao-afspraak die tussen de werkgevers en werknemers binnen uw sector zijn gemaakt

®Stichting PAWW