Op 14 mei heeft de Raad van Toezicht gesproken met voorzitter Kees van Rooijen. Uiteraard is daarbij stilgestaan bij het streekbezoek door de koning en de koningin. De Raad van Toezicht ziet dit bezoek als een erkenning van de vooraanstaande positie van het Laanboomcentrum Opheusden. Van het bezoek mag waardevolle publiciteit voor het Laanboomcentrum worden verwacht.

Een ontvangst in het Laanboomhuis is helaas nog niet mogelijk, maar de regelen van een bestemmingsplan en een bouwvergunning blijken gestaag door te lopen. De grondtransactie met de gemeente zal op korte termijn plaats moeten vinden om de start van de bouw na de zomer mogelijk te maken.

RVT is blij met de verjonging van de werkgroepen en het beter lopen van de samenwerkingen met Anthos op het gebied van markt en LTO op het gebied van ruimtelijke ordening.

Een vast gesprekspunt is altijd de uitvoering van de jaarplannen van de werkgroepen. Deze zijn door het koninklijk bezoek en het drukke voorjaar wat in het gedrang gekomen. Zaken als het opzetten van praktijkonderzoek, de marktinnovatie en het verbeteren van de handels- en promotiewebsite dienen niettemin prioriteit te hebben. De Raad vindt het daarom een goed idee om op 1 juli een ledenbijeenkomst over de handels- en promotiewebsite te houden.

Tot slot is het opstellen van de TCO Koers TCO ter sprake gekomen. De Raad is blij met de goede respons op de enquête en ondersteunt het plan om in huiskamerbijeenkomsten de uitkomsten te gaan terugkoppelen naar de leden.

Peter van Boheemen (voorzitter RvT)