Op dinsdag 22 december vond een bijeenkomst van de Raad van Toezicht plaats. Een gesprekspunt vormde de invulling van de vacatures. Jan van der Bijl die nu ad interim de Werkgroep Ruimtelijke Ordening leidt, zal worden voorgedragen als opvolger van Erik Stuurbrink. Hij blijft voorzitter van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Zittend DB-lid Wim Crum is beschikbaar als voorzitter van de Werkgroep Belangenbehartiging.
Jan van der Bijl zal vanwege de voordracht stoppen als lid van de Raad van Toezicht. Als zijn opvolger wordt Dirk Jager voorgedragen. Aan de orde is ook het aflopen van de tweede zittingstermijn van Gerrit van Vlastuin in de Raad van Toezicht. Hij zal worden voorgedragen voor een derde termijn.
Mocht een bezwaar bestaan tegen een voordracht, dan kan dit tot 1 februari kenbaar worden gemaakt bij een lid van de Raad van Toezicht.

Een ander gesprekspunt vormde de realisatie van het Laanboomhuis. Deze nadert haar voltooiing. Gelukkig hebben zich geen onaangename verrassingen voorgedaan. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de juridische vormgeving. De Raad van Toezicht vindt het een goede keuze om de exploitatie van het Laanboomhuis op enige afstand van de vereniging TCO te houden. Dit betekent, dat TCO wel volledige eigenaar/aandeelhouder blijft, maar dat de deelname van het DB aan het bestuur van het Laanboomhuis wordt geminimaliseerd.

Gesproken is ook over de uitwerking van de Koers 2030. De Raad steunt het voorstel van het DB als follow-up om de concurrentiepositie van het Laanbomencentrum Opheusden beter in beeld te krijgen. Daarbij moet ook gekeken worden naar de ondersteuning die elders aan ondernemers wordt geboden.

De Raad van Toezicht is blij met de provinciale subsidies voor een vernieuwing van de handelswebsite (euro 135.000) en het updaten van de handelsvoorwaarden (€ 25.000). Daarnaast is ook nog een RIF-subsidie voor de tuin bij het Laanboomhuis (€ 100.000) toegekend.

Peter van Boheemen
Voorzitter Raad van Toezicht