Op 2 juni jongstleden hebben Rabobank, Talentboom en WEA Accountants en Adviseurs gezamenlijk een informatieve avond georganiseerd in het laanbomenhuis over bedrijfsoverdracht. Tijdens de avond kwam de emotionele, fiscale en financiële kant aan bod, maar ook hoe je je personeel begeleidt tijdens deze overgang. Voor degenen die niet aanwezig konden zijn geven we hieronder een korte samenvatting;

Eerste spreker: Henk Coehoorn en Tom Jongerius – WEA Deltaland
Een bedrijfsoverdracht is een emotioneel proces voor alle betrokkenen. Voor de huidige generatie, voor de opvolgers, maar bijvoorbeeld ook voor de andere kinderen en partners. Kinderen die allemaal zijn opgegroeid met het bedrijf wat dagelijks aanwezig was in hun leven. Soms is de keuze voor de opvolger een uitgemaakte zaak maar soms is er meer interesse. Hoe ga je om met al deze zaken? Het is goed deze zaken als eerste helder te krijgen en gemaakte afspraken vast te leggen. Hier zijn we, interactief, dieper op ingegaan tijdens de presentatie.

Bij een overdracht kun je te maken krijgen met de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- of erfbelasting. Om een overdracht gemakkelijker te maken zijn er diverse regelingen waaronder: 1. geruisloze overdracht of ruisende overdracht; 2. Landbouwvrijstelling; 3. Schenk- en erfbelasting vrijstellingen. Alle drie deze regelingen staan ter discussie bij het huidige kabinet. Tijdens de presentatie zijn we ingegaan op de werkwijze en toepassing van de regelingen middels voorbeelden en de actualiteit.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen dan kunt u contact opnemen met Henk Coehoorn op telefoonnummer 06 10 29 28 70 of Tom Jongerius telefoonnummer 06 83 80 35 48.

Tweede spreker: Herman van Mourik en Jessica van Keulen – Rabobank
De visie van de Rabobank op de boomkwekerijsector is kort toegelicht. De vooruitzichten zijn positief. Over de gehele linie is de rentabiliteit goed. De beperkende factor is de beschikbare (dure) grond en het personeel, maar misschien is hierdoor de markt juist wel in evenwicht, wat leidt tot goede resultaten.

Vervolgens is er ingegaan op bedrijfsoverdrachten in de praktijk. Veelal langjarige trajecten, waarbij het gaat om familiebedrijven. Voor zowel de overdrager als de overnemer kunnen dit ook emotionele trajecten zijn, zeker als er meerdere kinderen en of partners in het spel zijn. De juiste begeleiding is daarom cruciaal. Begeleiding hoeft in dit kader niet alleen te komen vanuit professionals zoals een bank of een accountant/fiscalist. Ook een collega teler met ervaring op dit gebied kan geraadpleegd worden. De aanwezigen bevestigden ook dat in de ‘waan van de dag’ hierover te weinig wordt gesproken en helemaal als er emoties bij komen kijken.

De verschillende fases van overdracht zijn aan bod gekomen en als afsluiting is vooral het nut en de noodzaak van een persoonlijkheidsanalyse aan het bod gekomen, onderdeel van het TOP-programma. Enkele aanwezigen hadden reeds deelgenomen aan dit programma en raadden dit programma van harte aan. Investeringen in het bedrijf zijn aan de orde van dag maar een investering in jezelf wordt vaak niet gedaan. Een gemiste kans.

Heb je interesse in dit TOP-programma, of wil je eens met de Rabobank om tafel over uw toekomstplannen, dan kunt u contact opnemen met Herman van Mourik (0613453487) of Jessica van Keulen (0625451329).

Derde spreker: Robert Soesman – Talentboom
De start van medewerkers is cruciaal voor het behouden van hen, zo bleek tijdens de bijeenkomst.

Robert Soesman, scholingsconsulent Talentboom, vertelde dat het gemiddeld €3500 kost om een nieuwe medewerker te vinden. Is die eenmaal gevonden, dan is volgens Soesman de eerste werkdag cruciaal voor het behoud van de medewerker. „Start met een rondleiding over uw kwekerij en stel de medewerker dan aan alle collega’s voor”, aldus de scholingsconsulent die op veel bedrijven over personeelszaken spreekt. „Ik heb heel vaak meegemaakt dat er bijvoorbeeld geen rondleiding wordt gegeven.”

Daarnaast zei Soesman dat 69% van de medewerkers harder wil werken als ze meer waardering krijgen. Bijvoorbeeld in de vorm van complimenten geven. „Dat is echt belangrijk voor een leidinggevende. Na 1 puntje kritiek moet je minimaal 5 complimenten geven.” En zie ook de mens achter iedere medewerker. „Zeg niet alleen hoeveel werk er gedaan moet worden, maar vraag ook naar bijvoorbeeld hobby’s en de thuissituatie.”

Om het personeel langer voor je bedrijf te behouden is het belangrijk om het personeel zich te laten ontwikkelen. Dit kan doormiddel van scholing. Voor het volgen van een cursus of opleiding biedt Colland Arbeidsmarkt subsidies aan. Werkgevers en werknemers vragen deze subsidie eenvoudig aan via de website van Colland Arbeidsmarkt. Er zijn voor verschillende cursusgroepen subsidies beschikbaar.

Talentboom heeft een selectie van het aanbod van cursussen en opleidingen overzichtelijk op een rijtje gezet op onze website. Op deze manier kun je zelf kijken wat er bij je past en meer informatie opvragen.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met de scholingsconsulent via www.talentboom.nl  Wilt u een webinar terug kijken waarop de scholingsconsulent handvatten geeft om goede medewerkers te behouden? Dat kan hier.