Dit voorjaar startte André Hubregtse als scholingsconsulent en kunnen ondernemers en medewerkers in de boomkwekerij, vaste planten en zomerbloemen teelt bij hem terecht over alle vragen m.b.t. scholing, ontwikkeling, binden en boeien en ook subsidievragen vanuit het Colland fonds.

André zijn dienstverlening is kostenloos omdat Talentboom wordt betaald vanuit het Colland Arbeidsmarkt fonds zijnde het arbeidsmarkt- en ontwikkelingsfonds voor de Agrarische en Groene sector. Medewerkers die werken volgens de cao open teelten boomkwekerij betalen premie aan Colland arbeidsmarkt en via die premie worden activiteiten van Talentboom betaald.

Wat doe de scholingsconsulent?
André help werkgevers en werknemers in hun scholingsvragen en persoonlijke ontwikkeling maar ook met vragen over subsidiemogelijkheden. Zo kan hij bijv. helpen bij het in kaart brengen van leerbehoeftes van medewerkers. Dit kan onder andere door 1 op 1 gesprekken met medewerkers en ondernemers. Hieruit maakt hij een bedrijfsopleidingsplan met daarin advies over opleidingen, goed werkgeverschap, leermogelijkheden en subsidies. Leren is meer dan volgen van een opleiding of cursus. Investeren in goed gekwalificeerde medewerkers zorgt voor een betere gezondheid, meer werktevredenheid en meer betrokkenheid.

Ook voor concrete opleidingsvragen kun je bij André Hubregtse terecht zoals bijv. of een bepaalde cursus onder de subsidieregeling valt.

Wie benadert de scholingsconsulent?
Iedereen die werkt in of volgens de cao open teelten boomkwekerij. Dat kan een bedrijfseigenaar zijn maar ook individuele medewerkers. Het draait om volledig onafhankelijk en kosteloos advies

Contact met André Hubregtse:
06-387 85 753 of a.hubregtse@talentboom.nl.