In de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is de mogelijkheid opgenomen dat bedrijven die meer dan 20% omzetverlies hebben als gevolg van de coronacrisis en -maatregelen in aanmerking komen voor compensatie van een deel van het loon van de medewerkers.

Gestaffeld kan dat oplopen tot maximaal 90% van de loonsom. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet. Hieronder enkele voorbeelden waarin de relatie tussen omzetdaling en hoogte van de tegemoetkoming is uitgewerkt:

  • Indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever.
  • Indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Groot voordeel is -juist ook voor de boomkwekerij- dat de medewerkers gewoon kunnen blijven werken ondanks deze tegemoetkoming in de loonkosten. Deze compensatie hoeft niet te worden terugbetaald.

De regeling gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart en duurt in eerste aanleg 3 maanden; onder voorwaarden kan deze nog eens met drie maanden worden verlengd. De regeling is op dit moment nog actief.

Goos Cardol
Voorzitter DB TCO