Tree Centre Opheusden steeds professioneler!

Sinds de oprichting is TCO hard aan het werk voor de sector, steeds meer en beter begrijpt men dat TCO een serieuze partij is die de regionale belangen van de kwekers vertegenwoordigd.
TCO probeert zo veel mogelijk collectieve zaken voor haar leden op te pakken, dit lukt goed maar zorgt wel voor druk op de organisatie van TCO.
Om de huidige professionaliteit vast te houden is TCO op zoek naar de volgende uitbreidingen en ondersteuning.

Ben of ken jij iemand die in één van onderstaande functie past laat het dan weten.

Ben jij lid van TCO en lijkt het je leuk om mee te draaien in één van de volgende werkgroepen dan ben je van harte welkom.

Werkgroep Promotie en Handel
Kerntaken

 • Het stimuleren van de handel.
  Dit doen we door o.a. positief te communiceren over product, regio en sector.
 • Het onderhouden, continueren en het verder door ontwikkelen van de handelswebsite.
  In 2022 is de nieuwe handelssite live gegaan, dit heeft de werkgroep als project opgepakt
 • Het organiseren van een lokale promotie beurs. (Expo TCO)
  In 2022 was dit Kom op de kwekerij, Opendagen Tree Valley Business Centre.
 • De PR en promotie van Laanboomcentrum Opheusden in de ruimste zin van het woord.
  Dit is zeer divers en gebeurd steeds meer online. Voor 2023 staat de website www.treecentreopheusden.nlop de planning om aan te pakken.

Mocht je interesse hebben dan ben je van harte welkom om een keer aan te sluiten en ervaren of deze werkgroep iets voor jou is.
Voor vragen: bjorn@treecentreopheusden.nl

Werkgroep Onderzoek en Innovatie
Kerntaken

 • Innovatie vormt de basis voor nieuwe ontwikkelingen. Continue ontwikkelen en zorgen dat je een stap voor blijft op de (internationale) concurrentie hoort bij het ondernemerschap. De werkgroep geeft invulling aan de specifieke vraagstukken teelt.
 • Momenteel lopen de volgende onderzoeken:
  • Irrigatie onderzoek bij boomkwekerij met grasbanen
  • Fertigatie onderzoek bij boomkwekerij met grasbanen
  • Verticilium onderzoek
  • Veenvervangers (weerbare groeimedia)

De komende jaren gaat deze werkgroep verder met het opzetten en laten uitvoeren van nieuwe onderzoeken, dit kan o.a. zijn Groene middelen, emissie reductie maar ook mechanisatie vraagstukken worden besproken.
Mocht je interesse hebben dan ben je van harte welkom om een keer aan te sluiten en ervaren of deze werkgroep iets voor jou is.
Voor vragen: bjorn@treecentreopheusden.nl

Werkgroep Ruimtelijke Ontwikkeling
Kerntaken

 • Gevolgen voor de leden bespreken en wegen van het overheidsbeleid voor de fysieke ruimte, variërend van drinkwaterreserveringsgebieden tot archeologie, van omgevingsvisies tot het beleid aangaande containervelden;
 • Met elkaar de reactie(strategie) bepalen op die gevolgen ter versterking of behoud van de concurrentiepositie van onze leden en het maatschappelijke draagvlak, bijvoorbeeld door overleg te zoeken met de betreffende overheidsinstantie of een zienswijze in te dienen. Maar het kan ook zijn dat we op zoek gaan naar partners om ons geluid meer kracht bij te kunnen zetten;
 • In werkgroepverband tegenvoorstellen ontwikkelen op de overheidsbeleidsvoornemens
 • In toenemende mate merken we dat TCO wordt uitgenodigd om in een vroeg stadium inbreng te leveren op een bepaald beleidsterrein, de werkgroep RO levert dan een afgevaardigde en de input

De werkgroep Ruimtelijke Ontwikkelingen (RO) zoekt twee nieuwe leden met belangstelling voor dit brede aandachtsgebied.
Voor vragen: voorzitter@treecentreopheusden.nl 

Externe Werkgroepen:
TCO neemt ook deel aan verschillende externe werkgroepen, advies commissie of andere overleggen waarbij de belangen van de boomkwekers worden behartigd.
In de volgende werkgroepen kunnen we ook nog versterking gebruiken, ben je lid van TCO en heb je affiniteit met één van onderstaande onderwerpen laat het dan weten.

Projectgroep Laanboompact
https://laanboompact.nl/ Het laanboompact is het regionale overleg orgaan, voor Ondernemers, Overheid en Toeleveranciers.
Nieuwe projectvoorstellen voor onderzoek, ontwikkeling, scholing etc komen hier voorbij. Ook vindt er afstemming plaats tussen sector en de gemeentes Buren, Neder-Betuwe en Overbetuwe
Mocht je interesse hebben dan ben je van harte welkom om een keer aan te sluiten en ervaren of deze werkgroep iets voor jou is.
Voor vragen: bjorn@treecentreopheusden.nl
 
Naktuinbouw Adviescommissie
https://www.naktuinbouw.nl/adviescommissies 2 of 3 keer per jaar komen de verschillende adviescommissie bij elkaar. TCO neemt deel aan de adviescommissie Laanbomen, Bos- en Haagplantsoen
Hier komen actuele en relevantie keuring en fytosanitaire vraagstukken op tafel en wordt Naktuinbouw van advies voorzien over deze onderwerpen.
Als iemand interesse heeft dan kunnen we (in overleg met deze commissie) deze afvaardiging namens TCO uitbreiden
Mocht je interesse hebben laat het dan weten aan: Bjorn@treecentreopheusden.nl ook voor vragen.

LTO Werkgeverscommissie
Hier komen o.a. CAO en werkgevers vraagstukken op tafel. De afgevaardigde van TCO levert input vanuit onze regio in deze commissie.
Interesse of vragen over deze commissie voorzitter@treecentreopheusden.nl

Naast aanvulling van verschillende werkgroepen is TCO op zoek naar de volgende ondersteuning:

Vaktechnisch adviseur Boomkwekerij
TCO zoekt een projectleider voor verschillende projecten en ondersteuning van werkgroepen.
Heb je ervaring in de sector, ben je flexibel en zelfstandig dan is deze opdracht iets voor jou.
Voor vragen voorzitter@treecentreopheusden.nl

Projectleider/ adviseur ruimtelijke ontwikkelingen
De werkgroep ruimtelijke ontwikkelingen zoekt aanvulling in de ondersteuning van de werkgroep.
Heb jij ervaring in de RO-wereld en wil je meer weten over deze opdracht neem dan contact op met voorzitter@treecentreopheusden.nl