Wat is sanctiewetgeving?

Sancties zijn maatregelen naar aanleiding van een schendig of bedreiging van de internationale vrede en veiligheid. Ze dragen bijvoorbeeld bij aan de bestrijding van terrorisme. De Verenigde Naties (VN) en de Europese Unie (EU) hanteren al jaren sancties tegen bepaalde landen, met als doel de activiteiten van of het beleid in die landen te veranderen. Sancties kunnen ook gelden voor een organisatie of een persoon.

Iedereen moet sancties naleven. Ook financiële instellingen. De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) controleren of de financiële sector de financiële sancties naleeft. Financiële instellingen dienen als poortwachter: ze kunnen ongewenste elementen in het financiële stelsel identificeren en weren. Ook kunnen ze ongewenste transacties tegengaan.

(bron: https://www.rabobank.nl/bedrijven  en https://www.nvb.nl/oekra%C3%AFne-en-sanctiemaatregelen-rusland/ )

Om ervoor te zorgen dat de sanctiewetgeving wordt nageleefd en niet wordt omzeilt controleren financiële instellingen ook financiële stromen die niet rechtstreeks met sanctielanden te maken hebben.

Voor ondernemers is het van belang om te weten waar je producten uiteindelijk naar toe gaan, en het geld uiteindelijk vandaan komt. Zorg ervoor dat je niet per ongeluk via een handelaar/stroman in problemen komt met de sanctiewetgeving.

Voor specifieke vragen over dit onderwerp: vraag je contactpersoon van je bank, zodat je niet in de problemen komt!