TCO heeft zoals bekend heel wat discussies gevoerd met de gemeente Buren over de archeologie in die gemeente, waar al gauw zo’n 30 laanboomkwekers zijn gevestigd.

Een deel van de discussie richtte zich op de verstoringen kaart, in het bijzonder hoever kijkt die kaart terug voor het bepalen van verstoorde percelen. Indien een perceel verstoord is, hoeft er namelijk geen archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Dat spaart tijd en geld, en geeft ruimbaan aan de bedrijfsvoering.

Welnu bij een eerste toets van de gemeentelijke verstoringenkaart kwamen al enkele percelen naar boven die het onderzoeksbureau dat de kaart in opdracht van de gemeente had opgesteld, over het hoofd had gezien.

Dat was voor de werkgroep RO aanleiding een avond te beleggen om met kwekers en erfbetreders (ook de wat oudere!) de kaart van de gemeente eens goed onder de loep te nemen. De opkomst in het Laanboomhuis was overweldigend. We bleven stoelen bij plaatsen. Iedereen bracht enthousiast zijn percelen naar voren.

Ofschoon we nog doende zijn alle input te verwerken, kunnen we nu al constateren, dat dit een zeer succesvolle avond is geweest. Tot dusver hebben we op deze wijze tientallen percelen weten toe te voegen aan de gemeentelijke verstoringen kaart.

Met dank aan het collectieve geheugen van onze kwekers. Grotendeels uit Buren, maar er waren ook diverse collega’s van buiten de gemeente Buren. En die deden even enthousiast mee.

Zoals gezegd, de klus is nog niet helemaal geklaard. Zodra de inventarisatie is afgerond, gaat deze met toelichting naar de gemeente als de nieuwe archeologische verstoringenkaart. Uiteraard is het dan aan het college en de raad om die aangevulde kaart ook daadwerkelijk vast te stellen.