Met dit bericht wil ik u graag wijzen op het aanvragen van de subsidie praktijkleren voor het schooljaar 2019-2020.

Tot en met woensdag 16 september 2020 17:00 kan de Subsidie Praktijkleren voor het afgelopen schooljaar aangevraagd worden. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 2.700,-.

De regeling geldt voor leerbedrijven met werknemers in dienst die een beroepsopleiding (VMBO, MBO, HBO of TOIO’s)  volgen.

Om werkgevers tegemoet te komen tijdens de coronacrisis is begin juni het loket voor de Subsidieregeling praktijkleren geopend voor het aanvragen van een voorschot. Het voorschot kan alleen aangevraagd worden voor praktijkleerplaatsen in het MBO. Bij het voorschot gelden verder dezelfde voorwaarden als voor de definitieve aanvraag. Een voorschot kan aangevraagd worden t/m 30 juni 2020 17.00 uur.

Naast het voorschot moet er ook altijd nog een definitieve aanvraag ingediend worden, omdat anders het voorschot zal worden teruggevorderd.

Mochten er leerlingen in dienst zijn die in aanmerking komen voor de subsidieregeling hoor ik dat graag zo spoedig mogelijk, zodat we de subsidie tijdig kunnen aanvragen. Indien u wilt dat wij naast de definitieve aanvraag ook een voorschot-aanvraag indienen dient u dit apart te vermelden in uw reactie.

Voor de aanvragen hebben we de volgende stukken nodig:

  1. Kopie praktijkovereenkomst tussen de werknemer, werkgever en de school
  2. Ingevulde machtiging (blanco versie zit in de bijlage)
  3. IBAN van de onderneming waarop de subsidie gestort mag worden
  4. Het aantal weken dat er vanwege ziekte/langdurig verlof geen begeleiding is geweest

Meer informatie over de subsidieregeling praktijkleren en het aanvragen van het voorschot kunt u terugvinden op de website van het RVO:

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Wanneer wij de aanvragen indienen wordt € 75,00 per aanvraag in rekening gebracht.

Mocht u vragen hebben dan hoor of lees ik dit natuurlijk graag!

Bijlage: Model machtiging intermediair Subsidies 2019

Met vriendelijke groet,

Sandra Bevilacqua, Francelina Soares en Claudette van Riel
Salarisadministrateur

E-mail     : S.Bevilacqua@acconavm.nlTelefoon : +31884467337
Website  : www.acconavm.nlVoor bezoeklocaties en postadressen: zie www.acconavm.nl (klik op de link)
Of bezoek ons op social media via