Leerlingen die zich bij Hoornbeeck hebben aangemeld voor schooljaar 2023/24 en ook een brief aan Yuverta stuurden om hun studieresultaten via een MBO verklaring toegestuurd te krijgen, ontvingen afgelopen dagen van Yuverta een brief dat hun uitschrijving in het Osiris onderwijsinformatiesysteem in werking is gebracht. Met daarbij het verzoek om hun eigen uitschrijving bij Yuverta nog te accorderen = goedkeuren. Dat moet voor 31 juli 2023 gebeuren!

De oproep aan werkgevers met leerling-werknemers die vorig jaar bij Yuverta stonden ingeschreven en afgelopen tijd geen examen hebben gedaan of die er nog mee bezig zijn, is om leerlingen en hun ouders erop te attenderen zich voor 31 juli ’23 bij Yuverta uit te schrijven. En om die uitschrijving zelf goed te keuren. Vanuit het Osiris systeem ontvangen ze hiervan een bevestiging.

Op maandag 17 of dinsdag 18 juli ’23 ontvingen deze leerlingen, ouders en/of werkgevers al bericht hierover van ondergetekende.

Daarop kwam al aardig wat respons dat de uitschrijving was geslaagd. Dit betekent dat Yuverta een MBO verklaring (= rapport met cijfers) opstuurt naar de leerling.

Voor meer informatie neem contact op met Jan Heers via Jan.Heeres@treecentreopheusden.nl /06-280 43 751.