Beste stakeholder van het laanboomcluster,

Namens het Laanboompact* nodigen wij u uit voor het invullen van een enquête. Deze heeft als doel om te inventariseren wat de effecten zijn van de corona crisis op (middel)lange termijn op het gehele laanboomcluster. Klik hier om de enquête te starten. Het invullen van de enquête neemt maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag. Hieronder lichten we toe wat de context, doel en opvolging is van deze enquête.

Context

De corona crisis heeft op korte en (middel)lange termijn forse invloed op de maatschappij. Dat is ook te merken binnen het laanboomcluster. Het begint bij de kwekers en de handel, maar ook toeleveranciers, dienstverleners, gemeenten, provincie, onderzoek en onderwijs hebben er nu al mee te maken. Dit kan op een positieve, maar ook zeker op een minder positieve manier zijn. Daar komt bij dat de laanboomteelt vooral geconcentreerd is in de Betuwe. Een sterke regionale aanpak (naast landelijke acties) van de crisis is dus mogelijk erg belangrijk. Duidelijk is ook dat de crisis nog wel even aanhoudt en de gevolgen zeker op iets langere termijn fors kunnen worden. De uitdaging is hierin om van een reactieve naar een proactieve modus te komen.

Het is belangrijk om in deze fase te weten waar eventuele knelpunten liggen voor de middellange èn lange termijn en waar de behoefte ligt aan gemeenschappelijke actie en ondersteuning.

Wijze van onderzoek

Door middel van deze enquête proberen we inzicht te krijgen in deze eventuele knelpunten. Daarna willen we een aantal stakeholders benaderen voor een verdiepend telefonisch interview. U kunt aan het einde van de enquête aangeven of we u mogen bellen. Als Laanboompact willen we tevens graag weten hoe de knelpunten en behoefte aan gemeenschappelijke actie en ondersteuning de komende tijd ontwikkelt. Daarom herhalen we deze enquête in het najaar nogmaals. Een uitnodiging hiervoor ontvangt u t.z.t..

We gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en deze zijn alleen voor intern gebruik. Als we iets naar buiten brengen doen we dit altijd in overleg met u. De resultaten van dit onderzoek leggen we neer bij de stuurgroep van het Laanboompact, zodat we daar kunnen komen tot gezamenlijke acties.

We stellen het bijzonder op prijs als u mee wilt werken aan deze enquête. U kunt meedoen door hier te klikken.

Sluitingstermijn van deze enquête is 16 juli a.s..

Mocht u niet de juiste persoon zijn binnen uw bedrijf, wilt u deze mail dan doorsturen naar degene die hier wel over gaat?

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Henk Folkerts (Programmamanager Laanboompact)

Eveline van Westerop (Projectleider corona coördinatie Laanboompact)