De laanboomsector in de gemeente Neder Betuwe kent een rijke historie en heeft zich de afgelopen jaren als regio onder de naam TCO (Tree Center Opheusden) gepositioneerd. Met de ontwikkeling van het Agro Business Center, bekend onder het ABC terrein, wordt er een bedrijventerrein ontwikkeld welke ruimte biedt aan bedrijven die gerelateerd zijn aan de laanboomsector. Samen met het Laanboomhuis waar ontvangstruimtes komen, scholing plaats vindt en innovaties worden getoond vormen ze het visitekaartje van de sector.

Er zijn naast Tree Center Opheusden diverse belanghebbende. De boomkwekers, de aan de laanboomsector gerelateerde bedrijven (toeleveranciers), het Laanboompact, de gemeente Buren, Overbetuwe en Neder-Betuwe, maar ook het onderwijs heeft er baat bij wanneer de laanboomsector floreert. Maar hoe zorgen we er voor dat we de sector sterk op de kaart zetten? Om de ambitie waar te maken en uit te groeien tot hét toonaangevende laanboom productie centrum van de Europa, zoals is beschreven in de Intergemeentelijke Strategische visie Laanboomcentrum Betuwe van 2015, moet een plan van aanpak worden opgesteld voor de promotie van de laanboomsector.

Vanuit een initiatief van de gemeente Neder Betuwe in samenspraak met TCO zijn de eerste stappen gezet met het plan van aanpak. Er is, onder begeleiding van Communicatieregisseurs*, een projectgroep gedefinieerd waarin diverse belanghebbenden, zoals eerder zijn genoemd, zijn betrokken.

TCO is vertegenwoordigd in het opstellen van het plan van aanpak.

We houden jullie op de hoogte van het vervolg.