Nieuws van het CTGB

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van 28 juli 2021 voor onze sector enkele besluiten genomen.

CTGB neemt maatregelen tegen stapelen van middelen

In de vergadering van 28 juli stemde het College in met een restrictiezin tegen gestapeld gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met de stoffen abamectine, deltamethrin, esfenvaleraat of chlorantraniliprole.

‘Stapelen’ houdt in dat op een perceel eerst één middel wordt gebruikt tot het maximale aantal toepassingen is bereikt, en daarna nog een ander middel met dezelfde werkzame stof en voor dezelfde toepassing. Deze hogere toepassingsfrequentie en dosering worden niet beoordeeld bij de toelating van het individuele middel.

Nieuwsbrief CEMP 29 juli 2021