Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft in haar laatste vergadering van  25 augustus 2021 voor onze sector enkele uitbreidingen afgegeven.

Nieuw uitbreidingen:

 • Het herbicide Fresco op basis van metobromuron van Belchim Crop Protection is nu ook toegelaten in de teelt van Tagetes en Pioenroos.
 • Het fungicide Pergado V op basis van mandipropamid, van Syngenta, heeft een uitbreiding gekregen in de teelt van o.a.:
 • de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen;
 • de bedekte teelt van trekheesters en snijgroen;
 • de onbedekte pot en containerteelt van boomkwekerijgewassen;
 • de bedekte teelt van boomkwekerijgewassen;
 • de onbedekte teelt van laanbomen,
  klimplanten,
  sierheesters,
  bos- en haagplantsoen,
  vruchtbomen en -struiken;
 • de bedekte en onbedekte teelt van vaste planten;
 • de bedekte en onbedekte bloemenzaadteelt.

  Nieuwsbrief CEMP – 30-8-2021