De demissionaire minister van landbouw, natuur en voedselkwaliteit, Carola Schouten, zal een door de Tweede Kamer aangenomen motie over het totaal ‘uitfaseren’ van gewasbeschermingsmiddelen per 2035 niet uitvoeren.

De motie van de Partij voor de Dieren is vorige week met een krappe meerderheid door de Tweede Kamer aangenomen. De minister betoogde dat middelen met een laag risico altijd nodig zullen blijven. Hieronder vallen ook biologische middelen.
Bovendien vindt de minister dat een nieuw te vormen kabinet beslist over dit beleidsterrein en dat zij als demissionair minister nu geen besluit kan nemen. De door Leonie Vestering ingediende motie wordt dus doorgeschoven naar de opvolger van Schouten.

Afspraken
De minister vertelde de Kamer dat zij in overleg met andere Europese landen bezig is om pesticiden te verbieden waarvan wetenschappelijk bewezen is dat ze schadelijk zijn. Hiermee gaat zij ook gewoon door. Schouten verwees verder naar het Uitvoeringsprogramma toekomstvisie gewasbescherming, waarin duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen de overheid en de sector.

Bron: NWST
Minister voert motie gewasbeschermingsmiddelen niet uit (boom-in-business.nl)