Komende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan het voorkomen van erfemissie

Artikel 1 van 3 = REINIGEN EN STALLING APPARATUUR

Artikel 2 van 3 = INWENDIG REINIGEN

Artikel 3 van 3 = REINIGEN VELDSPUIT / BLOWERSPUIT

REINIGEN EN STALLING APPARATUUR

Vervuiling van de machine
Tenminste 50% van de emissie van middelen gebeurt op het erf. Dit noemen we erfemissie.
Spuitmachines worden smerig door het gebruik. Restanten blijven in de tank en aan de buitenkant van de machine achter. Daarom moet je de machine reinigen om te voorkomen dat de restanten afspoelen bij een regenbui. Spuitmachines moeten om deze reden ook binnen worden gestald of eventueel op een onverhard terrein. Middelen die afspoelen mogen niet via een verhard terrein in een rioolput of oppervlaktewater terecht komen.

Restanten kunnen schade geven in het volggewas. Niet alleen zichtbare schade, doordat het gewas reageert, maar ook onzichtbare schade. Bij controle op voedselveiligheid wordt gemeten of er niet-toegelaten middelen zijn gebruikt. Ook de verontreiniging met een middel dat je in een andere teelt gebruikt, wordt zo gemeten. Bovendien is het werken met een nette en schone spuit belangrijk voor het imago van de sector.

In de video Reinigen en opruimen spuitapparatuur zie je hoe je spuitapparatuur moet schoonmaken en opruimen.
https://www.ontwikkelcentrum.nl/provisioning/video/play/OC-37074-2-1d

Bron: Ontwikkelcentrum