In deze nieuwsbrief zetten we alle artikelen nog eens op een rij:

Artikel 1: REINIGEN EN STALLING APPARATUUR
Artikel 2: INWENDIG REINIGEN
Artikel 3: REINIGEN VELDSPUIT / BLOWERSPUIT

REINIGEN EN STALLING APPARATUUR

Vervuiling van de machine
Tenminste 50% van de emissie van middelen gebeurt op het erf. Dit noemen we erfemissie.
Spuitmachines worden smerig door het gebruik. Restanten blijven in de tank en aan de buitenkant van de machine achter. Daarom moet je de machine reinigen om te voorkomen dat de restanten afspoelen bij een regenbui. Spuitmachines moeten om deze reden ook binnen worden gestald of eventueel op een onverhard terrein. Middelen die afspoelen mogen niet via een verhard terrein in een rioolput of oppervlaktewater terecht komen.

Restanten kunnen schade geven in het volggewas. Niet alleen zichtbare schade, doordat het gewas reageert, maar ook onzichtbare schade. Bij controle op voedselveiligheid wordt gemeten of er niet-toegelaten middelen zijn gebruikt. Ook de verontreiniging met een middel dat je in een andere teelt gebruikt, wordt zo gemeten. Bovendien is het werken met een nette en schone spuit belangrijk voor het imago van de sector.

In de video Reinigen en opruimen spuitapparatuur zie je hoe je spuitapparatuur moet schoonmaken en opruimen.
https://www.ontwikkelcentrum.nl/provisioning/video/play/OC-37074-2-1d

INWENDIG REINIGEN
Je kunt een veldspuit op verschillende manieren inwendig spoelen. In alle gevallen spuit je het restant op het laatst gespoten perceel:
– stapsgewijs
– continu reiniging

Stapsgewijs
In een aantal stappen wordt steeds de tankinhoud verdund en weer leeggespoten. Hiervoor wordt de schoonwatertank gebruikt om de tankinhoud 10% te verdunnen.
Bij handmatig gebruik herhaal je dit minimaal drie keer. Zorg dat je ook de spuitleiding doorspuit.
Bij gebruik van een computergestuurd wasprogramma regelt de computer dit volautomatisch.

Continu reiniging
Bij continu reiniging gebruik je een computer met een tankreinigingsprogramma dat zorgt voor een continu spoelproces. Daarbij wordt de spuitvloeistof niet rondgepompt, maar verdrongen door schoon water. De spuittank moet voorzien zijn van sproeidoppen die de bovenkant reinigen, anders blijven boven in de tank restanten achter. Reinig de tank met een schoonmaakmiddel als je een ander gewas gaat spuiten of herbiciden hebt gebruikt.
https://www.ontwikkelcentrum.nl/provisioning/video/play/OC-37074-2-1d

REINIGEN VELDSPUIT / BLOWERSPUIT
Voor het uitwendige reiniging kun je op verschillende manieren te werk gaan:
– op het perceel
– op het erf, mits er een zuiveringsvoorziening is

Je kunt de spuitmachine schoonspuiten op een perceel. Zorg er dan voor dat het waswater niet de sloot inloopt en dat je op minimaal 5 meter afstand van de slootkant blijft.
Het kan ook op het erf, mits het waswater wordt opgevangen en door een zuiveringsvoorziening (95% zuivering) wordt geleid. Een zuiveringsvoorziening is een systeem om middelen af te breken of vast te houden zoals een biofilter, uv-licht of koolstoffilters.
Tenslotte mag je maximaal twee keer per jaar de machine schoonspuiten op een verhard deel van het erf of op het perceel. Let er dan op dat het waswater niet afstroomt naar oppervlaktewater.

Bij inwendige reiniging kun je het spoelwater op twee verschillende manieren verwerken.
Je kunt het verspuiten op het perceel waar het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel is toegepast of je reinigt dit in een biofilter of phytobac op het erf.

REINIGINGSMIDDELEN
Je kunt de volgende reinigingsmiddelen gebruiken:

  • voor groeistoffen: soda;
  • voor olieachtige middelen (emulgeerbaar concentraat of EC): afwasmiddel of een speciaal reinigingsmiddel;
  • voor hardnekkig vuil: Primaclean.

Daarna reinig je zo nodig doppen en filters. Gebruik daarvoor een zachte borstel en water met een reinigingsmiddel.
Vooral na het spuiten van onkruidbestrijdingsmiddelen moet je de machine goed reinigen om gewasschade aan het volgende gewas te voorkomen.

STALLING
Ongeveer 0,1% van de gebruikte middelen blijft achter op de spuitbomen en overige delen.
Bij stalling op een verhard erf spoelen deze af naar de sloot en verontreinigen de sloot. Stal de spuitmachine dus op een onverhard terrein of onder een afdak. Maak de machine ook regelmatig aan de buitenkant schoon en zorg dat de restanten niet op het oppervlaktewater worden geloosd.
https://www.ontwikkelcentrum.nl/provisioning/video/play/OC-37074-2-1d

Bron ontwikkelcentrum