Komende nieuwsbrieven besteden we aandacht aan het voorkomen van erfemissie.

Artikel 1 van 3 = REINIGEN EN STALLING APPARATUUR

Artikel 2 van 3 = INWENDIG REINIGEN

Artikel 3 van 3 = REINIGEN VELDSPUIT / BLOWERSPUIT

REINIGEN VELDSPUIT / BLOWERSPUIT
Voor het uitwendige reiniging kun je op verschillende manieren te werk gaan:
– op het perceel
– op het erf, mits er een zuiveringsvoorziening is

Je kunt de spuitmachine schoonspuiten op een perceel. Zorg er dan voor dat het waswater niet de sloot inloopt en dat je op minimaal 5 meter afstand van de slootkant blijft.
Het kan ook op het erf, mits het waswater wordt opgevangen en door een zuiveringsvoorziening (95% zuivering) wordt geleid. Een zuiveringsvoorziening is een systeem om middelen af te breken of vast te houden zoals een biofilter, uv-licht of koolstoffilters.
Tenslotte mag je maximaal twee keer per jaar de machine schoonspuiten op een verhard deel van het erf of op het perceel. Let er dan op dat het waswater niet afstroomt naar oppervlaktewater.

Bij inwendige reiniging kun je het spoelwater op twee verschillende manieren verwerken.
Je kunt het verspuiten op het perceel waar het desbetreffende gewasbeschermingsmiddel is toegepast of je reinigt dit in een biofilter of phytobac op het erf.

REINIGINGSMIDDELEN
Je kunt de volgende reinigingsmiddelen gebruiken:

  • voor groeistoffen: soda;
  • voor olieachtige middelen (emulgeerbaar concentraat of EC): afwasmiddel of een speciaal reinigingsmiddel;
  • voor hardnekkig vuil: Primaclean.

Daarna reinig je zo nodig doppen en filters. Gebruik daarvoor een zachte borstel en water met een reinigingsmiddel.
Vooral na het spuiten van onkruidbestrijdingsmiddelen moet je de machine goed reinigen om gewasschade aan het volgende gewas te voorkomen.

STALLING
Ongeveer 0,1% van de gebruikte middelen blijft achter op de spuitbomen en overige delen.
Bij stalling op een verhard erf spoelen deze af naar de sloot en verontreinigen de sloot. Stal de spuitmachine dus op een onverhard terrein of onder een afdak. Maak de machine ook regelmatig aan de buitenkant schoon en zorg dat de restanten niet op het oppervlaktewater worden geloosd.

https://www.ontwikkelcentrum.nl/provisioning/video/play/OC-37074-2-1d

Bron ontwikkelcentrum