Afgelopen woensdag 8 september is de boomkwekerij innovatiedag gehouden bij G&M op het bedrijf.

Alle deelnemers en bedrijven die hebben meegeholpen aan de dag kijken terug op een succesvolle dag.

In totaal hebben meer als 160 boomkwekers deelgenomen, het merendeel hiervan heeft ook meteen een puntje gepakt voor de verlenging licentie gewasbescherming.

De volgende onderwerpen zijn gepresenteerd:

  • Aquafeed (sensoren en aansturing irrigatie en fertigatie)
  • Natuur inclusief (groenbemesters)
  • Agro Wizzard (diktemeter/scanner)
  • VTI / Damcon (mechanisch onkruid)
  • Onkruid spuitproeven / Mantis
  • DVO / ODV (mechanisch onkruid)
  • WUR (Grasbanen / irrigatie-fertigatie onderzoek)
  • Jiffi (afdekmaterialen op potten)
  • Bas machine bouw (oppotmachine)
  • Pauze (Ar-Plant catering)

De organiserende partijen, Tree Centre Opheusden, Agro-Compas, AR-Plant, van Tuijl en G&M kijken terug op een geslaagde dag.

Noteer 7 september 2022 alvast in uw agenda voor de volgende Boomteelt innovatiedag in het TCO gebied.