Bodemscan levert inzicht voor boomkweker!
Er zijn verschillende technieken om inzicht te krijgen in je bodem.
De bodemscan van Soilmasters is er één van. Hiermee kan op verschillende dieptes de geleidbaarheid van de bodem worden gemeten. De resultaten van deze meting worden per diepte gepresenteerd in een visuele weergave van het perceel.
Op basis hiervan kan evt. pleksgewijs een bodembewerking of bemesting worden uitgevoerd.
In het voorbeeld geeft het de kweker inzicht in de hoeken waar de bodem niet los genoeg is en heeft de kweker d.m.v. een pleksgewijze dieptebewerking de grond los gemaakt.