Biodiversiteit staat mondiaal onder grote druk. Ook in Nederland gaat het niet goed met allerlei diersoorten. Amfibieën, vogels, kleine zoogdieren en allerlei insecten nemen in aantal af. Voor wilde bijen in Nederland geldt dat van de circa 360 soorten, ruim 50% wordt bedreigd. Herstel van biodiversiteit vraagt om gezamenlijke actie: van bewoners en overheid, maar ook van bedrijven in het buitengebied. Als boomkweker kunt u meehelpen door bijvoorbeeld stuifmeel en nectar te bieden aan bestuivers in de vorm van bloemrijke randen. Ook voor de bedrijfsvoering kunnen deze randen waarde hebben, door verbetering van de bodemstructuur. Een medewerker van Stichting Landschapsbeheer Gelderland vertelt over verschillende manieren waarop bedrijven in het buitengebied kunnen bijdragen aan het herstel van biodiversiteit. Wist u dat u een (bedrijfs)biodiversiteitsplan kunt laten opstellen en dat u beplanting en zaaigoed kunt aanschaffen tegen gereduceerd tarief? Tijdens deze avond hoort u hier meer over.

Dit onderwerp wordt door Landschapsbeheer toegelicht, Sven v Kalkeren en Erik Stuurbrink vertellen over hun praktijk ervaringen hiermee.