Pot- en perkplanten maar ook vaste planten en boomkwekerijgewassen hebben één overeenkomst met elkaar: ze worden allemaal in potgrond geteeld.
De bemesting van deze gewassen is één van de lastigste onderdelen van de bedrijfsvoering, omdat het zo “ongrijpbaar” lijkt.
Iedere teler weet dat een verkeerde bemesting verstrekkende gevolgen kan hebben op: kleur van het gewas, lengtegroei, kwaliteit, gebrek – of overmaatverschijnselen, etc.

Daarnaast zien we steeds meer telers de stap maken naar:
– een meer gerichte sturing in bemesting met A en B bakken en/of enkelvoudige meststoffen
– of overstappen van grondteelten naar substraatteelten

Om u op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen én om uw teelt verder te optimaliseren, organiseert AgraVisi de:
Bemestingscursus “in potgrond geteelde gewassen”

Voor informatie zie onderstaande link:
Bemesting in potgrond geteelde gewassen febr ’22 versie 2