Tree Centre Opheusden is volop actief met het behartigen van de belangen van de boomkwekers in ons gebied.

Naast belangenbehartiging in ons gebied is er ook de sectorale belangenbehartiging, gelukkig is TCO hier ook goed vertegenwoordigd.

Voor de volgende 2 activiteiten zoekt TCO aanvulling om onze belangen nog beter te verankeren:

  • CEMP (*1) (coöperatie effectief middelen pakket): Maas Huibers is de afgevaardigde namens TCO, op verzoek van o.a. Maas zoeken we een 2e kweker die inhoudelijk mee input wil leveren binnen de CEMP commissie.
  • Naktuinbouw advies commissie Laanbomen, Bos en Haagplantsoen, (*2): Henk Jonker is de afgevaardigde namens TCO, om voldoende laanboom input in deze adviescommissie te krijgen zou het fijn zijn als er een 2e kweker uit ons gebied wil aansluiten.

De CEMP werkgroep overlegt ± 4x per jaar in de avonduren.

De Naktuinbouw adviescommissie overlegt ± 2x per jaar in de middag.

Wil je meer weten over deze activiteiten bel of mail dan gerust.

Indien je je aan wilt melden dan kan dit ook via
Bjorn@treecentreopheusden.nl of 06-24948191

  1. De Coöperatie Effectief Middelenpakket (CEMP) staat voor het beschikbaar houden en verkrijgen van een effectief middelenpakket voor de teelt van bomen, vaste planten en zomerbloemen. Deze op coöperatieve leest geschoeide aanpak wordt gedragen door de regionale LTO organisaties (LTO Noord, LLTB en ZLTO) en de regionale boomteeltclusters (Treeport Zundert, Tree Centre Opheusden, Studieclub Horst aan de Maas, Greenport Boskoop). De hierbij aangesloten, inmiddels meer dan 1.500, ondernemers dragen ieder € 50,- per jaar bij aan de CEMP. Daarmee worden de werkzaamheden betaald van de coördinator, Peter van ’t Westeinde. Ook worden daarvan bijdragen namens de sector gedaan aan de vereiste private medefinanciering van aanvragen om tijdelijke vrijstellingen voor essentiële middelen.

De adviescommissies vormt een klankbord voor het management van Naktuinbouw. De leden van de adviescommissies werken in productie/handel van teeltmateriaal, veredelingsbedrijven en laboratoria. Zij werken bij bedrijven in de sectoren of in andere tuinbouw gerelateerde bedrijven, op onderzoeksinstituten, universiteiten of brancheorganisaties. De hoofden van onze afdelingen Keuringen, Rassenonderzoek en Laboratoria zijn verantwoordelijk voor de ondersteuning van de commissies. https://www.naktuinbouw.nl/bestuurlijke-organisatie