Jaarlijks wordt er veel energie gestopt in het in stand houden van de bacterievuur bufferzone BV05 (TCO gebied).
De openbare ruimte wordt jaarlijks geïnspecteerd, deze kosten betalen de leden van TCO collectief.
Daarnaast inspecteren boomkwekers, als het goed is, hun eigen kwekerij regelmatig.

Kwekers die in de bufferzone zitten en hun bacterievuur gevoelige gewassen latent laten toetsen kunnen de waardplanten verhandelen met het PZ-ERWIAM plantenpaspoort, mits Perceel en zone van 500 meter rond bedrijven moet vrij zijn van bacterievuur.

Op dit laatste punt is het afgelopen jaar verschillende keren verkeerd gegaan. Kwekers die serieus omgaan met bacterievuur en hier veel kosten voor maken zijn de PZ-ERWIAM status van hun waardplanten verloren door buren (kwekers of fruittelers) die hun kwekerij niet of niet voldoende hebben geïnspecteerd en hebben opgeruimd bij een aantasting.
Dit is natuurlijk ontzettend jammer en niet motiverend!

Ben je boomkweker en heb je GEEN klanten die planten met een PZ-ERWIAM plantenpaspoort vragen, let dan s.v.p. op het volgende:

 • Ken je waardplanten: Via deze link het overzicht van plantenrassen die vatbaar zijn voor bacterievuur: https://www.naktuinbouw.nl/bacterievuur
 • Controleer je waardplanten goed, zodat je eigen kwekerij schoon blijft maar je ook de export voor andere kwekers uit de regio niet in de weg zit.
 • Dit zijn hoog gevoelige soorten, indien je deze aanplant controleer ze dan heel goed tijdens bacterievuur gevoelig weer, of neem ze niet op in je opplantplan.
  • Crataegus xlavalleei ‘Carrierei’
  • Malus ‘Red Sentinel’
  • Mespilus germanica
  • Cydonia in soorten
  • Sorbus aria ‘Lutescens’
  • Sorbus aucuparia ‘Autumn Spire’
 • Gebruik bij twijfel eventueel een sneltest https://youtu.be/79PU0pe-16Q

Meer lezen:

https://www.nvwa.nl/onderwerpen/plantenziekten-en-plagen/bacterievuur/bufferzones