Graag blikken we terug op de open middag die op 4 september werd gehouden op een perceel van Boomkwekerij de Drie in Opheusden. De open middag van AR plant en van Tuijl was georganiseerd door Compas Agro BV in samenwerking met TCO.
De middag stond in het teken van duurzaam onkruidbeheer en bodemvruchtbaarheid.

Kees van Rooijen (TCO) en Dirand van Wijk (Compas Agro BV) opende de middag en spraken beide over het bij elkaar brengen van kennis en het leren van elkaar tijdens dit soort bijeenkomsten. Daarnaast gaf Kees aan dat er een mogelijkheid is om te investeren in het vergroten van de kennis binnen de boomkwekerij sector binnen TCO gebied. Door subsidie wordt dit traject laagdrempelig gemaakt.

Na de opening gingen 75 deelnemers de objecten langs. Zo kregen ze uitleg over de bodemscan van Agrometius en het uitvoeren van taakkaarten door loonbedrijf van der Woerd. Een nieuwe techniek waarmee we meer inzicht krijgen in de bodem, Aldus Edward Lageweg van Agrometius. Dit jaar zijn er 2 vouchers vanuit TCO uitgereikt aan 2 boomkwekerijbedrijven waar bodemscans zijn uitgevoerd. Ook konden de aanwezigen worden bijgepraat over bodemweerbaarheid en plantversterkers door Stefan Even van PHC. De onkruidproblematiek werd op deze middag uitgebreid onder de aandacht gebracht.
Zo gaf Kees van Schenkhof uitleg over de schoffelploeg van Damcon, waar boomkwekerij de Drie dit jaar ervaring mee heeft opgedaan. De resultaten zijn in een zomer, zoals we gehad hebben, prima. Er is op het perceel waar we te gast waren tot vorige week nog geen herbicide op gespoten. Een resultaat waar we tevreden mee zijn, aldus Kees.
Daarnaast was er een object waar de combinatie van grasbanen met afdekmaterialen te zien was. Dirand van Wijk gaf uitleg. Dit onderwerp is een onderdeel van het grote project Bright 5, waar in Limburg al meerdere proeven mee zijn aangelegd. Het doel is om alternatieve methoden van onkruidbeheersing te toetsen. In dit object waren de volgende afdekmaterialen te zien. Kokosmat, Hennephout, Hennepvezel en Miscanthushout.
In deze proef bleek de kokosmat er goed uit te komen. Daarnaast bleek Hennepvezel ook een goede methode.

Aan andere alternatieve methode zijn de technieken waar Mantis ULV al jaren mee bezig is. Marco Cornelisse vertelt: “De heet watertechniek is inmiddels al wel bekend. Nu is er met deze techniek een ontwikkeling gaande die pleksgewijs, alleen bij de boom, heet water kan lossen. Er zijn al tests uitgevoerd bij Boot & Dart in Zundert. Deze nieuwe techniek vraagt nog wel wat doorontwikkeling, maar zal duidelijk minder energie vragen en de capaciteit zal hoger liggen. Door heet water alleen bij de boom toe te passen, zal deze techniek naast mechanische onkruidbestrijding gebruikt kunnen worden”, aldus Marco. “We weten allemaal dat we naast alle nieuwe duurzame methoden ook chemische herbiciden nodig hebben”, zegt Simon van Houwelingen (Compas Agro BV en teeltadviseur Grow4-Agro BV)
“Als we straks geen Finale/Basta/Radicale meer mogen gebruiken en in de toekomst glyfosaat ook nog wordt geschrapt, moeten we zeker nog andere middelen hebben om in te kunnen grijpen!” In de onkruiddemo waren 2 middelen van de fabrikant Certis getoond.
Beide middelen hebben nu nog geen toelating, maar de verwachting is wel dat eind dit jaar begin volgend jaar hier een toelating voor komt. Wat gezegd moet worden is, dat het gaat om contactmiddelen die niet te vergelijken zijn met de huidige herbiciden. Beide middelen zijn selectief. Dat wil zeggen, dat het geen werking heeft op grassen. Ook zijn grotere onkruiden moeilijker te bestrijden. Daarnaast is het raken van de onkruiden essentieel voor een goed effect. Aan de andere kant zijn onkruiden zoals kleine brandnetel, wilgenroosje, zomerpostelein en klein kruiskruid zeer goed te bestrijden. Als laatste object was er een meeldauwdemo met het middel Karma. “Karma is een biologisch curatief middel tegen o.a. meeldauw, maar ook schurft” aldus Lianne van Wijk (Certis) het huidige middelenpakket voor meeldauw is voldoende, maar het ontbreekt aan echte curatieve middelen. Alleen Nimrod is curatief, maar mag slechts 2 keer worden ingezet per teeltseizoen. In de vergelijkingsdemo lag de combinatie Flint + zwavel ten opzichte van karma + zwavel. Voor de zwavel is vloeibare zwavel ingezet. Er was 2 keer gespoten in het gewas Plataan. Er was een goed verschil te zien tussen de behandelingen. Het object waar Karma met zwavel was gespoten was beduidend schoner dan waar Flint met zwavel was gespoten. Er was gespoten op een bestaande aantasting. Het normaal dat Flint het dan niet zo goed doet. Maar dit geeft wel de kracht weer van Karma.
We kijken terug op een mooie en leerzame middag. “Het is mooi om te zien dat er veel belangstelling is voor nieuwe ontwikkelingen” aldus Henny Vermeulen van AR Plant. Maar goed dat Willem Vermeer paraplu’s bij zich had, want we konden het helaas niet de hele middag droog houden. Maar ondanks dat ging iedereen tevreden naar huis.