FAQ items aan het laden...
Werkgroep Promotie en Handel2019-05-22T06:23:28+00:00

Over de werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep “Promotie en handel” heeft als primair doel: de bevordering van de afzet in boomkwekerijgewassen en de promotie van Tree Centre Opheusden.

Haar kerntaken:

 1. Het stimuleren van de handel.
 2. Het onderhouden, continueren en het verder door ontwikkelen van de handelswebsite.
 3. Het organiseren van een lokale promotie beurs. (Expo TCO)
 4. Het coördineren en begeleiden van persbezoeken
 5. De PR en promotie van Laanboomcentrum Opheusden in de ruimste zin van het woord.
 6. De begeleiding en coördinatie van lokale (groen) aanbestedingen.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Promotie en Handel

 • Nieuwe promotiefilm TCO

 • De handelssite verder ontwikkelingen en draaiende houden

 • De TCO Rotonde

 • Bebording gerealiseerd

 • Kom op de Kwekerij

Speerpunten Werkgroep

 • Bewustwording kostprijs, gezonde bedrijfsvoering en automatisering

 • Lokale groen aanbestedingen via de vereniging TCO

 • Gezamenlijke inkoop/prijsafspraken

 • Fysieke en digitale presentatie om de uitstraling als hèt laanboomcentrum TCO te bevorderen

 • Nieuwe promotiesite

 • Rondetafelgesprekken over o.a. kostprijsbewustzijn.

Jaarplan 2019 werkgroep Promotie en Handel

De werkgroep Promotie & Handel wil in 2019 jaar de volgende projecten oppakken, acties uitvoeren en doelstellingen bereiken.

 Projecten:

 • Het LP02 Project Marktinnovatie laanboomsector gaat worden opgepakt. Het budget voor dit project is 20.000 euro excl. btw. Een onderdeel van dit project zal het symposium ‘Climate trees’ zijn maar daarnaast zal ook worden gekeken hoe op voor de toekomst marktinnovatie geborgd kan worden binnen TCO.
 • Film TCO is grotendeels afgerond, tijdens IPM 2019 zal de TCO film officieel worden gelanceerd incl. de vertaling.
 • Enquête houden onder leden m.b.t. de tevredenheid en verbetermogelijkheden voor de handelswebsite. Daarnaast zal de berichtgeving m.b.t. de handelswebsite worden verbeterd komend jaar.
 • In 2019 zullen de voorbereidingen voor het Jubileum van de vereniging worden opgestart. Dit wordt waarschijnlijk gekoppeld aan de opening van het laanboomhuis begin 2020
 • Kom op de kwekerij zal ook in 2019 weer worden georganiseerd en aanvullend hierop wordt onderzocht of het mogelijk is om kom op de kwekerij jaarrond aan te bieden aan scholen of andere stakeholders. Dit wordt via kom in de kas ook georganiseerd. Indien mogelijk willen we een kopie hiervan maken voor kom op de kwekerij.

Budget 2019:

opbouw begroting P&H werkgroep 2019
Handelswebsite Hosting  €  2.500
Optimaliseren  €   2.500
Kom op de kwekerij  €  3.000
Promotiewebsite vertalen  €  2.500
Werkkapitaal Werkgroep Film: USB, adverteren, onthullen  € 3.500
werkkapitaal niet gereserveerd  €1.500

Werkgroep Promotie & Handel:

Binnen de werkgroep wordt komend jaar gewerkt aan het nakomen van afspraken, daarnaast zal worden geprobeerd om de werkgroep uit te breiden met 1 of 2 gemotiveerde personen die goed binnen de werkgroep passen.

31-12-2018

Werkgroep Promotie & Handel

Gerard van de Bijl.

Resultaten en inzet 2018 werkgroep Promotie en Handel

 • Nieuwe promotiefilm TCO

 • De handelssite verder ontwikkelingen en draaiende houden

 • De TCO Rotonde

 • Bebording gerealiseerd

 • Kom op de Kwekerij

Werkgroep gerelateerd nieuws

De BosBattle prijs: 15 bomen van 15 jaar oud, gedoneerd door TCO

De Stichting Voedselbos heeft de Gelderse BosBattle gewonnen. De jury bestaande uit prof. Louise Vet, prof. Hans de Kroon, prof. Pier Vellinga, Jaap Dirkmaat directeur Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en directeur Lena Euwens van Trees for All  kozen voor de ambitieuze plannen van de Stichting Voedselbosbouw vanwege de grote positieve impact op biodiversiteit en klimaat. Het Gelderse Tree Centre Opheusden leverde de prijs voor de Bos Battle: 15 bomen van 15 jaar oud. Marc Buiter van de stichting als reactie op de prijs: “Voedselbossen zijn zo’n grote kans voor landbouw en natuur. De prijs gaan we benutten voor het aankopen van laanbomen voor een nieuw voedselbos”.  

 

Ambitie Stichting Voedselbosbouw

De ambitie van Voedselbosbouw is minimaal 150 hectare voedselbos op landbouwgronden in Nederland in de komende vijf jaar. Een voedselbos is een bos met verschillende lagen vegetatie waarvan een groot deel van de planten eetbaar zijn. Na zo’n vijf jaar na de aanleg van een voedselbos begint de oogst geld op te brengen -van bessen, tot noten tot bladeren tot stengels. Het bekendste voedselbos Ketelbroek levert inmiddels bijna tien keer meer opbrengst op per hectare dan maisland, en bovendien levert het veel meer biodiversiteit, gezond eten en koolstofopslag.

 

Een inspirerende avond

De jury was vol lof over alle plannen van de aanwezigen, want alle initiatieven -groot en klein- zijn nodig om de natuur te helpen. Dertien organisaties, burgers en gemeenten pitchten mooie plannen die de biodiversiteit versterken. Zo waren er twee landgoedeigenaren met plannen voor meer bos en bomen, wil energie coöperatie Betuwewind een voedselbos met de winst van de windturbines en waren er organisaties die meer groen in de stedelijke omgeving willen. Zoals Operatie Steenbreek dat al in 130 gemeenten stenen vervangt voor planten en Rooftop Revolution dat haar werkgebied gaat uitbreiden van de Randstad naar Nijmegen. Ook waren er gemeenten met mooie vergroeningsplannen: gemeente Bronckhorst wil meer bos, gemeente Scherpenzeel realiseert twee hectare aan bloemenbermen en gemeente Berkelland heeft het ambitieuze plan om ruim 100 hectare aan bermen terug te geven aan de natuur. Biologisch tuinbouwbedrijf Klein Broekhuizen start een klimaatbos voor mensen met vliegschaamte, de Stichting Nieuwe Natuur wil natuur creëren door natuurbegraafplaatsen, een ondernemer wil met pellets van herfstbladeren in plaats van hout het kappen van bomen voorkomen en energiebedrijf Engie wil zonnepanelen combineren met fruitteelt.

 

Bos Battle Campagne

De Bos Battle campagne is een nieuw initiatief van Urgenda met als doel ruimte te vinden voor nieuwe natuur. Want nieuwe natuur is onontbeerlijk om klimaatverandering en biodiversiteitsverlies tegen te gaan. Iedereen kan hierbij helpen: gemeenten door meer bomen te planten in de openbare ruimte of wijken te vergroenen, bedrijven door groene bedrijven terreinen en groene daken aan te leggen, burgers door tegels uit de tuin te halen en ook bij boeren liggen vele kansen voor natuur door bloemenbermen, agro-forestry of voedselbossen. Tijdens de Regiotour Gelderland vond de eerste Bos Battle plaats. Landelijke uitrol staat op het programma.

 

Lees meer over de campagne: www.urgenda.nl/bos-battle

De Gelderse Bos Battle avond is onderdeel van de Regiotour Gelderland: www.urgenda.nl/regiotour

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=la7qZVYleLM

 

Koninklijk bezoek aan Neder-Betuwe tijdens streekbezoek

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima brengen woensdag 29 mei 2019 een streekbezoek aan de Betuwe. Zij bezoeken Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe en Culemborg. Het streekbezoek start vanaf het gemeentehuis in Opheusden.

Burgemeester Jan Kottelenberg van Neder-Betuwe: “Het is voor ons een enorme eer om de Koning en de Koningin in onze gemeente te mogen ontvangen. Wij verheugen ons erop.”

Tree Centre Opheusden
In Opheusden wordt op locatie door de vereniging Tree Centre Opheusden (TCO) een toelichting gegeven op de laanboomteelt en over de kracht van TCO waarin 150 boomkwekers zich hebben verenigd.
Op laanboomkwekerij Volentis vindt een rondleiding plaats met demonstraties op het gebied van enten, rooien en laden. Uitgebreid aandacht is er voor de thema’s duurzaamheid, onderzoek en innovatie.
Leerlingen van Excellente school Helicon uit Kesteren tonen het vakmanschap dat zich ontwikkelt binnen de eigen boomteeltopleiding en met volop uitzicht op werk.

Laanboomcentrum van Europa
Al eeuwenlang is er op het grondgebied van de gemeente laanboomteelt. Inmiddels is Neder-Betuwe uitgegroeid tot hét Laanboomcentrum van Europa. Het streven is om toonaangevend te worden in de wereld door gezamenlijke kennisvermeerdering, innovatie en verkenning van nieuwe markten.

Agro Business Centre en Laanboomhuis
In Opheusden, tussen de Linge en de A15, is sinds een aantal jaren het ‘Agro Business Centre’ in ontwikkeling. Op dit bedrijvenpark vestigen zich ondernemingen die zijn gerelateerd aan de laanboomteelt.
Binnenkort gaat op het Agro Business Centre de bouw van start van het Laanboomhuis; een locatie voor fysieke maar ook virtuele handel, met een representatieve ontvangstruimte, een showtuin en een plek voor scholing en innovatie, onder andere voor Helicon. Het versterkt de cluster van boomkwekers, bedrijven en organisaties in deze sector. Het is de bedoeling dat het Laanboomhuis, waarvoor subsidies zijn ontvangen van Provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe, in 2020 wordt geopend.

Beeld: © RVD / Patrick van Katwijk

Onthulling nieuwe TCO borden in het Laanboomcentrum

Martijn Anemaat, manager Food & Agri van Rabobank West-Betuwe en voorzitter Kees van Rooijen van Tree Centre Opheusden (TCO) hebben op 26 maart jl. een nieuw welkomstbord van TCO onthuld. De voorzitter van het Laanboompact, Wethouder Hans Keuken was ook aanwezig.

Het is een missie van TCO om in 2030 Het Europees Laanboomcentrum in Opheusden en omgeving te zijn, ook met een fysieke uitstraling. De ontwikkeling van het Agro Business Centre (ABC) is daarin een belangrijke pijler.
De oude borden waren dusdanig verouderd dat het geen goede indruk meer gaf van het Laanboomcentrum.
De nieuwe borden benadrukken de gastvrijheid van het Europees Laanboomcentrum.
De borden tonen de kracht van TCO, één sterk gezicht voor 160 bedrijven in het laanboomcentrum.
Fysieke, zichtbare aanwezigheid; zowel voor ondernemers als de Rabobank West-Betuwe een belangrijk aspect. Met het creëren van de beleving van Opheusden en omgeving als het Laanboomcentrum.

De plaatsing van de nieuwe TCO borden is mede mogelijk gemaakt door financiële steun vanuit het Coöperatief Stimuleringsfonds, die de ledenraad van Rabobank West Betuwe aan TCO heeft toegekend.

Resultaten TCO 2017

Resultaten TCO werkgroepen 2017

We hebben een verzameling gemaakt van alle gerealiseerde projecten vanuit de werkgroepen over 2017. Mooi resultaat welke ten goede komen aan ons laanboomgebied!

Klik hier om document te downloaden

Go Greener Floriade Almere 2022 uitnodiging meeting 2 maart a.s.

De Floriade zal in 2022 geheel anders worden dan de vorige Floriade in Venlo. Het Floriadeterrein wordt niet alleen een eventterrein, maar ook dé woonwijk van de Toekomst. Tijdens de meeting van a.s. 2 maart, wordt u geïnformeerd over de opbouw van de Floriade en hoe de sector betrokken wordt bij de Floriade. De input vanuit de sector wordt zowel door Anthos als door LTO verzorgd. Anthos onderhoudt de contacten voor de Bollen. LTO onderhoudt de contacten v.w.b. de boomkwekerij gewassen: laanbomen, bos-haagplantsoen, vaste planten, rozen, fruitgewassen en sierheesters. Een groot deel van de bomen wordt in het najaar van 2017 aangeplant, want de tijd gaat dringen. Vanuit TCO is al contact met LTO om te bezien wat we als TCO hierin kunnen betekenen en uiteraard of we ons als TCO op de Floriade 2022 kunnen profileren.

De Floriade, namens de directeur de heer Griep, nodigt u uit voor het bijwonen van de meeting op 2 maart a.s. Voor meer informatie en om u aan te melden is als bijlage de uitnodiging toegevoegd

Terugblik 60 jaar Boomfeestdag in de gemeente Neder-Betuwe

Leerlingen van de Dodewaardse basisscholen De Hien (groep 4) en De Bellefleur (groep 5/6) hebben in de Oranjelaan samen met bewoners, Kees Timmer en Kees Veerhoek 25 magnoliabomen geplant. Wethouder Herman Gerritsen nam de door TCO geschonken bijenboom voor z’n rekening.

De 60ste Boomfeestdag begon al vroeg met een bomencircuit onder leiding van Annemieke Jansen van Natuur en Milieu Educatie-centrum. Daarna verzamelde iedereen op het terrein van gasthuis Pur Sang, het voormalige gemeentehuis van Dodewaard, voor het planten van de bomen. Wethouder Herman Gerritsen complimenteerde in zijn toespraak de inwoners van de Oranjelaan met hun keuze voor de boomsoort. “De magnolia is mooi, trekt bijen aan en geeft minder overlast dan de lindebomen van hiervoor. Afscheid: Kees Timmer en Kees Veerhoek kregen van de leerlingen een cadeautje en een zelfgemaakte poster. De eerste omdat hij op 16 maart wegens pensioen afscheid heeft genomen als gebiedsbeheerder van Neder-Betuwe. De tweede omdat hij op 31 maart afscheid neemt als burgemeester, ook in verband met pensioen. Bijenboom van TCO: Wethouder Herman Gerritsen plantte met voorzitter Kees van Rooijen van Tree Centre Opheusden (TCO) een bijenboom op de hoek Oranjelaan/Marijkelaan. In elk dorp staat er sinds vrijdag zo’n boom, die alle door TCO zijn geschonken.