TCO is bezig met het project Gebiedsgerichte beheersing ziekte en plagen.
Hiermee proberen we het risico op ziektes te beperken, we hebben Xyllela als pilot project genomen omdat dit momenteel het grootste risico is.

Ook het herkennen van symptomen behoord tot het verlagen van het risico.
Onderstaande artikel komt van de NVWA site https://www.nvwa.nl/onderwerpen/xylella-fastidiosa/hoe-herkent-u-xylella

Via de link op deze site komt u bij verschillende foto’s van ziektebeelden.

Hoe herkent u Xylella?
De symptomen van Xylella variëren per gewas.
De symptomen zijn:

• afstervende takken
• bruine bladranden
• bruine plekken met afstervend bladweefsel
• bladvergeling

Planten kunnen ook lang besmet zijn zonder dat symptomen zichtbaar zijn. Sommige waardplanten (planten die vatbaar zijn voor Xylella) vertonen nooit symptomen. Bekijk op de Engelse website van EPPO Global Database foto’s van met Xylella besmette planten. Of bekijk in een NVWA-brochure de foto’s van cicaden die Xylella overbrengen.