Afgelopen week heeft de werkgroep O&I (onderzoek en innovatie) overleg gehad.

Naast verschillende lopende projecten is ook gesproken over het oppakken van nieuwe projecten komend jaar.

Het volgende lijstje is hieruit naar voren gekomen:

  • Zwartstrook vroeg in het jaar mechanisch bewerken
  • Speedotang met 3 mm bindbuis ontwikkelen
  • Afbreekbaar biobindbuis ondersteunen
  • Collectief randen bloemenmengsel inzaaien op overhoeken en randen van groenbemester percelen.
  • Bodembeheer (gaardsysteem) in rijen. welke soorten versterken elkaar?
  • Spuitvrije zones, onafhankelijk opgestelde informatie bundelen.
  • Spuittechniek
  • Uitdaging bosaanplant. De overhoeken bij kwekers zouden niet meer vernietigd moeten worden maar naar projecten gaan. Dit i.v.m. de uitdaging klimaat/bosaanplant. Mogelijkheden onderzoeken.

 

Mochten er nog meer ideeën zijn of mocht iemand willen aansluiten bij één van de projecten dan horen we het graag via secretariaat@treecentreopheusden.nl