Tijdens de boomteelt kennis dag is op 2 september het onderzoek ‘Groenbemesters in de praktijk’ toegelicht. De basis voor dit onderzoek is het proefveld op een perceel van Arie v.d. Kolk, een voormalig boomkwekerijperceel met een geschiedenis van Verticillium.

De veldproef heeft meerdere doelen. De proefis bedoeld om op basis van grondmonsters een moleculaire detectiemethode te ontwikkelen die sneller en betrouwbaarder is dan de klassieke methode (bij de NAKtuinbouw). Ten tweede wordt gekeken naar het effect van groenbemesters op de Verticillium dahliae besmetting in de grond.

In 2019 en 2020 zijn hier diverse groenbemesters geteeld. Deze teelt duurde twee jaar omdat in 2019 de teelt van de groenbemesters veel last had van onkruid. In 2020 ging dat beter. Dit najaar worden de groenbemesters ondergewerkt en zal opnieuw een grondbemonstering plaatsvinden. De grondmonsters zullen met twee methoden op Verticillium worden beoordeeld, nl. door de NAKtuinbouw (uitplaatmethode) en met de nieuwe moleculaire methode (bij WUR-Open Teelten in Randwijk).

Zodra de grond geschikt is zal het veld worden ingeplant met een Verticillium gevoelige waardplant (Acer tataricam subsp. ginnala). Deze planten zullen in 2021 en 2022 beoordeeld worden op ziekteverschijnselen.