Menig TCO lid maakt zich zorgen over de vraag of men het gewas nog wel kan verzorgen in geval de overheid een totale lock-down verordent. Dit punt is door LTO aangekaart bij het crisisteam en het Ministerie.

Uiteraard speelt verzorging van het gewas niet alleen in de boomkwekerij, maar agrarisch breed.

Voor de boomkwekerij is duidelijk aangegeven dat continuïteit in het verzorgen van het gewas essentieel is voor de bedrijven. Op de korte termijn, maar omdat we te maken hebben met een langlopend gewas mogelijkerwijs ook in de komende jaren.

De voorzitter van de LTO vakgroep heeft de verwachting dat ingeval van een lock-down agrarisch breed verzorging van gewassen en dieren mogelijk zal blijven. Harde garanties zijn niet gegeven.

Mij is vanuit de leden ook de vraag gesteld moeten we een soort protocol opstellen voor het geval die lock-down een feit zou zijn en we het gewas gaan verzorgen. Ook dit hebben we nagevraagd. Dat is niet nodig zolang maar de RIVM richtlijnen worden opgevolgd en toegepast.

Een ander punt betreft de verkoop aan particulieren: zorg ervoor dat de uitwisseling van pakketten en geld niet rechtstreeks verloopt. En blijf die minimale afstand van 1,5 m in achthouden.

Dit geldt ook voor chauffeurs of anderen die op het bedrijf komen.

Advies: Wellicht ten overvloede blijf elkaar goed in de gaten houden. Bij hoest of andere ziekteverschijnselen meteen naar huisgaan.


Goos Cardol

Voorzitter DB TCO