Een kort verslagje naar aanleiding van de RvT vergadering op 25 mei jl.

De RvT heeft uit haar midden een tijdelijke voorzitter aangewezen; Gerrit Vlastuin is de waarnemer totdat er een nieuwe kandidaat is aangesteld. De werving voor een RvT voorzitter is in volle gang.

Financiën:
Tijdens deze avond zijn de Jaarcijfers TCO 2022 goedgekeurd, de jaarcijfers van Laanboomhuis B.V. zijn ter kennisgeving aangenomen.
De RvT heeft kennis genomen van de eerste kwartaalrapportage, dit loopt financieel volgens budget.

Projecten:
De RvT heeft met elkaar de projecten goed in detail doorgenomen. Op deze manier proberen ze daarmee ook de betrokkenheid vanuit de RVT richting het Dagelijks Bestuur te vergroten.