De voorzitter van de Raad van Toezicht treedt binnen afzienbare tijd af en is om statutaire redenen niet herkiesbaar. De Raad is daarom op zoek naar een opvolger voor deze uitdagende functie.

De Raad vervult een controlerende, toezichthoudende en adviserende rol binnen de vereniging. Zij vergadert hierover 1 keer per kwartaal met een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur. Daarnaast voert zij jaarlijks een functioneringsgesprek met de afzonderlijke bestuursleden.

Verder behoort het tot de taken om bij een vacature in de Raad zelf of in het Dagelijks Bestuur een voordracht te doen aan de Algemene Ledenvergadering die daarover dan een stemming houdt.

Vereist zijn:

  • Beschikken over bestuurlijke ervaring
  • Van buiten de laanbomensector en geen verwantschap met een TCO lid
  • Affiniteit met de agrarische sector
  • Ervaring met toezichthoudend functie

Mocht u belangstelling hebben voor de vacature of op iemand willen attenderen, laat dit dan weten aan het secretariaat (secretariaat@treecentreopheusden.nl)

Nadere informatie over de functie is te verkrijgen bij de huidige voorzitter Peter van Boheemen (0488 482284).