Lienden, 11 december 2019

Geachte leden,

Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit voor een bijeenkomst op

D.V. donderdag 19 december 2019 om 20.00 uur
in de zaal van Camping ’De Linie’ (fam. H. Brienissen), Markstraat 3A, 4043 JK Opheusden. T 0488-481214

 

Spreker voor de pauze is:
Albert Dortmans van Orgapower

Hij spreekt over o.a.: Onderwerp:Toegepaste biologie zoals het biofungicide Trichoderma harzianum t22 en over de Kernmix dompelmethode voor blote wortels

Albert Dortmans is manager van Orgapower. Orgapower is landelijk actief in productie en verkoop van diverse soorten compost en toegepaste biologie. Als producent van Trichoderma harzianum t22 op vaste stof zijn ze erin geslaagd om grote hoeveelheden van deze door ctgb erkende biofungicide te vermeerderen op hout. Dit wordt inmiddels breed toegepast om potgrond en aanplantgrond schimmeldominant te maken. Een nieuwe toepassing is de Kernmix dompelmethode voor blote wortels.


Na de pauze spreken: 
Johan van den Broek en Cees Oele van Delphy en Ton Baltissen van CropEye

Ze bespreken de resultaten van 2 demo’s in het kader van het project Bodem&Boom zoals die de afgelopen 2 jaar zijn uitgevoerd op het bedrijf van Combinatie Mauritz

Het project is gefinancierd door de provincie Gelderland in het kader van  de regeling Toplaag Bodem.

Johan van den Broek (senior adviseur boomteelt) zal de teeltresultaten presenteren van een demo met plantgat behandelingen in Carpinus met bodemverbeterende materialen als tuinturf, organische meststoffen en stabiele mengsel als kokos. Daarnaast zullen de resultaten van een demo in Quercus en Sorbus (drie-jarige opzetters) worden gepresenteerd waarin grasbanen zijn aangelegd in combinatie met zwartstrook behandelingen met compost, een stromengsel en grasbedekking (maaisel). In de demo’s  zijn waterbalansen opgesteld, naast een aantal nieuwe analyses over bodemorganische stof.

Cees Oele ( projectmanager) zal wat dieper ingaan op de kwaliteiten van de bodemorganische stof in makkelijk afbreekbare en moeilijk afbreekbare organische stof in relatie tot de weerbaarheid van de bodem en tot de fysische eigenschappen van de bodem.

Ton Baltissen van CropEye zal kort  iets vertellen over een demo met grasbanen.

 

Deze avond worden u drankjes en hapjes aangeboden door Boomteeltstudieclub Opheusden.

We hopen op een leerzame avond en een goede opkomst.

 

Met vriendelijke groet,
Johan Arends (secretaris)