Beste ondernemer,

De gemeente Neder-Betuwe is bezig met het opstellen van (nieuw) reclamebeleid voor fysieke reclame-uitingen in openbaar gebied en op eigen perceel. Aanleiding hiervoor zijn de verzoeken die ons bereiken van ondernemers voor plaatsing van bijvoorbeeld een LED-reclamemast.
We willen kijken of ons huidige beleid aanpassing behoeft en zo nodig hiervoor nieuwe toetsingskaders opstellen. Om dit kader zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte in de dagelijkse praktijk willen we met een korte inventarisatie inzicht krijgen in uw ervaring met en uw behoefte aan reclame-uitingen op bedrijventerreinen, winkelgebieden en het buitengebied.

Wilt u s.v.p. bijgaande vragenlijst invullen en retourneren naar bedrijvenloket@nederbetuwe.nl?
Wij hopen dat u gelegenheid heeft om de vragenlijst te beantwoorden. Uw bijdrage is waardevol!

Vragenlijst:

1. Heeft u ervaring met het aanvragen van een vergunning voor (fysieke) reclame-uitingen? Ja/Nee.
Zo, ja wilt u uw ervaringen toelichten? (Denk hierbij aan, wel/niet verleend en waarom, jaartal, reclamevorm.)

2. Welke reclame-uitingen voert u nu? Voldoet dit aan uw wensen?
Denk aan (losse) bedrijfsnaamborden, vlaggen, masten, (boomkwekerij) perceelaanduiding, snelwegreclame, en gevelreclame.

3. Kunt u aangeven welke reclame-uitingen uw bedrijf over ca. 5 jaar nodig heeft?
Waar gaat uw behoefte naar uit, in welke vorm en exploitatie (bijv. verzamelborden)? Zie ook vraag 2.

4. Kunt u aangeven welke vormen van reclame-uitingen u vindt passen binnen het profiel van de gemeente Neder-Betuwe?
Wat acht u plaatsbaar en waar? En welke vormen vindt u minder passend?

Uiteraard kunt u ook uw eventuele aanvullende opmerkingen en vragen aan ons doorgeven.

Dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groeten,

Team Economie Gemeente Neder-Betuwe
Marielle Renee, Jacomijn Appeldoorn en Maaike van Brenk

Gemeente Neder-Betuwe
Postbus 20
4043 ZG Opheusden
14 0488
www.nederbetuwe.nl
bedrijvenloket@nederbetuwe.nl