Hierbij een korte terugkoppeling van de DB vergadering van 31-10-2019:
Afgelopen weken hebben de verschillende werkgroepen input geleverd voor het jaarplan voor 2020.
31-10-2019 heeft het dagelijks bestuur input voor een concept jaarplan en begroting opgesteld.
Afgelopen week heeft TCO een persbericht verspreid over het imago van de sector, dit is goed opgepikt door de pers.
O.a. gemeente Neder-Betuwe, LTO vakgroep, weekblad West Betuwe, Drimble Betuwe en Handel en Techniek hebben hier aandacht aan besteed.

Mocht u nog input, ideeën, of opmerkingen hebben die meegenomen zouden moeten worden in het jaarplan 2020 meld het dan even,
uw input is welkom via Bjorn@treecentreopheusden.nl

Link naar artikel imago van de sector: https://www.treecentreopheusden.nl/geen-onderdeel-van-een-categorie/imago-boomkwekerij-in-de-lift-bomen-vormen-een-groot-deel-van-de-oplossing-voor-het-co2-probleem/